Przejdź do menu Przejdź do treści
 • A. Dewalska – Opitek: Consumers’ attitudes towards ecological goods. “Pragmata tes Oikonomias” – Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2012, nr VI
 • A. Dewalska – Opitek, J. Strzelczyk – Łucka: Znaczenie employer brandingu w procesie zarządzania talentami przedsiębiorstwa w świetle wyników badań empirycznych. W: „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy nr 115, SGH, Warszawa 2012
 • A. Dewalska – Opitek: Employee Value Proposition jako element employer brandingu w opinii pracodawców i pracowników. [W:] Kształcenie i rozwój specjalistów i menedżerów. Praca zbiorowa pod red. P. Górskiego. Wydawnictwo AGH, Kraków 2012
 • A. Dewalska – Opitek, J. Strzelczyk – Łucka: Identyfikacja relacji między talentami a employer brandingiem w opinii polskich pracodawców. W: Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi. Praca zbiorowa pod red. J. S. Kardasa. Studio Emka, Warszawa 2012
 • A. Dewalska – Opitek: Rola kapitału społecznego w organizacjach w świetle wyników badań empirycznych. W: Kreacja wartości przedsiębiorstw. Nowe trendy i kierunki rozwoju. Praca zbiorowa pod red. M. Jabłońskiego, K. Zamasza, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2012
 • A. Dewalska – Opitek, J. Strzelczyk – Łucka: Koncepcja zarządzania utalentowanymi pracownikami jako determinant sukcesu organizacji. [W:] Efektywność organizacji. Praca zbiorowa pod red. M. Ciska, A. Marciniuk – Kluski. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2013
 • A. Dewalska – Opitek, K. Bilińska – Reformat: Telematics of delivery optimization based on cross docking system in Poland. [W:] Telematics – Support for Transport. 13th International Conference on Transport Systems Telematics, October 2013, Praca zbiorowa pod red. J. Mikulskiego, Springer, Heidelberg-NewYork-Dordrecht-London 2013
 • A. Dewalska – Opitek, J. Strzelczyk – Łucka: Zarządzanie talentami w jednostkach samorządu terytorialnego – zarys teoretyczny. [W:] Interdyscyplinarność badań naukowych wyzwaniem dla współczesnego zarządzania. Praca zbiorowa pod red. J. Strzelczyk – Łuckiej, Wydawnictwo SWSZ, Katowice 2013
 • A. Dominik, A. Dewalska – Opitek, M. Barczak: Implementacja działań marketingowych w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Interdyscyplinarność badan naukowych wyzwaniem dla współczesnego zarządzania. Praca zbiorowa pod red. J. Strzelczyk – Łuckiej, Wydawnictwo SWSZ, Katowice 2013
 • K. Bilińska – Reformat, A. Dewalska – Opitek: Usługi audytowe z zakresu marketingu jako źródło podnoszenia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce. Praca zbiorowa pod red. J. Matysiewicz, Placet, Warszawa 2014
 • A. Dewalska – Opitek, J. Strzelczyk – Łucka: Profil kompetencyjny i personal branding w kontekście budowania stabilności zatrudnienia pracownika na rynku pracy. [W:] Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia. Praca zbiorowa pod red. J. Kardasa, Studio Emka, Warszawa 2014
 • Z. Grzywna, A. Dewalska – Opitek: Reklama w aglomeracjach. [W:] Nowe media w reklamie i PR. Praca zbiorowa pod red. A. Limańskiego, I. Drabika, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice 2014
 • Z. Grzywna, A. Dewalska – Opitek: Obrona cywilna w bezpieczeństwie polskich miast. [W:] Współczesne zagrożenia w zarządzaniu i bezpieczeństwie. Praca zbiorowa pod red. Z. Grzywny, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice 2014
 • A. Dewalska – Opitek, J. Strzelczyk – Łucka: Budowanie wizerunku pracodawcy z wykorzystaniem koncepcji CSR w świetle wyników badań empirycznych, „Marketing i Rynek” 2014, nr 5.
 • K. Bilińska – Reformat, A. Dewalska – Opitek: Wykorzystanie etnocentryzmu konsumenckiego w kształtowaniu wizerunku sieci handlowych, „Marketing i Rynek” 2014, nr 6
 • A. Dewalska – Opitek:  Smart City Concept – the citizens’ perspective. [W:] Telematics Support for Transport. 14th International Conference on Transport Systems Telematics, October 2014, Springer, Heidelberg-NewYork-Dordrecht-London, 2014
 • A. Dewalska – Opitek: Employee Value Proposition w opinii pracowników generacji Y. [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI w. Trendy we współczesnym zarządzaniu. Praca zbiorowa pod red. Petra Šnapki, Wydawnictwo Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, Ostrawa 2014

 

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3