Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
prof. dr hab. Janusz Strużyna

 

Problematyka: zarządzanie zasobami ludzkimi, modelowanie relacji wewnątrz organizacji, relacje międzyorganizacyjne, zarządzanie sieciami społecznymi w organizacji, doskonalenie pracowników, projektowanie pracy zdalnej

 

Wybrane tytuły prac:

 • Zarządzanie sieciami biznesowymi/logistycznymi/komunikacyjnymi itp. z perspektywy relacji społecznych
 • Analiza i pomiar kapitału ludzkiego/ zasobów niematerialnych organizacji
 • Zastosowanie gier w zarządzaniu organizacji (grywalizacja)
 • Tworzenie projektów własnej kariery i rozwoju
 • Tworzenie biznes planów i założeń modeli biznesu
 • Outsourcing zasobów organizacji
dr Anna Dewalska-Opitek 

 

Problematyka: komunikacja, media i narzędzia promocji, wizerunek, branding marketing interaktywny


Wybrane tytuły prac:

 • Specyfika komunikacji perswazyjnej na przykładzie kampanii prezydenckiej
 • Komunikacja wewnętrzna w procesie employer brandingu
 • Nowoczesne narzędzia komunikowania się przedsiębiorstwa w rynkiem
 • Wykorzystanie narzędzi public relations w sytuacji kryzysowej
 • Media społecznościowe jako narzędzie komunikacji marketingowej w opinii konsumentów
 • Influencer marketing i jego rola w kształtowaniu postaw Generacji Z
 • Guerrilla marketing jako niekonwencjonalne narzędzie komunikacji     
 • Budowanie zintegrowanego wizerunku przedsiębiorstwa
 • Pozycjonowanie stron www w wyszukiwarkach internetowych
 • Wpływ działań user experience na komunikację marketingową
dr Olgierd Witczak

 

Problematyka: media cyfrowe/nowe media w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa, instrumenty promocji wykorzystywane przez przedsiębiorstwa i organizacje non-profit, kształtowanie wizerunku osób, przedsiębiorstw i organizacji, zarządzanie marką

 

Wybrane tytuły prac:

  • Media i serwisy społecznościowe w promocji Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  • Social media w aspekcie pozycjonowania strony WWW
  • Kreowanie wizerunku marki premium na przykładzie Apple Inc. 
  • Budowanie lojalności klientów wobec marki
  • Storytelling w komunikacji marketingowej organizacji
  • Ewolucja konsumpcji mediów a zmiany w branży fonograficznej
  • SEO i web design w działaniach marketingowych lokalnego przedsiębiorstwa
  • Lider opinii jako źródło sytuacji kryzysowych na przykładzie przedsiębiorstwa Blizzard Entertainment 
  • Rewitalizacja wizerunku jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa śląskiego
  • Wykorzystanie influencera w kształtowaniu wizerunku marki w Internecie