Artykuł pracowników Katedry Badań Konsumpcji w renomowanym czasopiśmie “Review of Business: Interdisciplinary Journal on Risk and Society”

Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym wydaniu czasopisma “Review of Business: Interdisciplinary Journal on Risk and Society” (Vol. 39, No. 1, January 2019) ukazał się artykuł autorstwa dr hab. Aleksandry Burgiel, prof UE i dr Jolanty Zrałek zatytułowany “Access-Based Consumption: Its Technological Determinants and Business Implications (Evidence from Poland)”.

Czasopismo “Review of Business: Interdisciplinary Journal on Risk and Society” wydawane jest przez St. John’s University w Nowym Jorku (ISSN 0034-6456) i notowane na Cabell Whitelist, a także w pełnotekstowej bazach Web of Science (Emerging Sources), ProQuest (Global Collection), EBSCO (Business Source Primer) i IgnitEd.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu pod adresem https://www.stjohns.edu/sites/default/files/tcb/review-of-business-391_january_2019.pdf