International Conference on Enhancing Consumer Awareness (ICECA) już za nami

W dniach 16 – 18 czerwca 2019 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyła się zorganizowana przez Katedrę Badań Konsumpcji International Conference on Enhancing Consumer Awareness zatytułowana “Prospects for Advancing Consumer Rights Protection on Traditional and Digital Markets”

Konferencja promowała rezultaty projektu dydaktycznego pt. "Enhancing quality in innovative higher education about consumer awareness: Consume-aware", który otrzymał finansowanie w drodze konkursu ogłoszonego przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe w akcji Partnerstwa Strategiczne. Projekt realizowany był w ramach konsorcjum 8 europejskich uczelni, wśród których nasza Uczelnia jest liderem, a oficjalnym językiem konferencji był język angielski.

 

Gośćmi honorowymi konferencji byli:

  • Prof. Halina Brown - Professor Emerita of Environmental Science and Policy at Clark University
  • Miguel Feldmann - legal expert, working as adviser to the Portuguese Ombudsman, the national human rights institution in Portugal.

W trakcie trzech konferencyjnych dni oprócz głównej sesji plenarnej odbyło się 8 tzw. competitive session poświęconych tematycznie poszczególnym problemom współczesnego konsumeryzmu. W planie konferencji znalazły się też wykłady pokazowe na temat ochrony interesów konsumenta oraz warsztaty praktyczne z obszaru zrównoważonej konsumpcji i świadomości konsumentów należących do tzw. najsłabszych grup. Ciesząca się dużym zainteresowaniem konferencja zgromadziła uczestników m.in. z USA, Malezji, Indii, Kosowa, Francji, Portugalii, Węgier, Niemiec, Rumunii, Turcji, Hiszpanii i Finlandii.

 

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Sustainable Consumption Research and Action Initiative (SCORAI), Prezesa UOKiK oraz JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.