Nowa publikacja pracownika Katedry

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ukazała się monografia naukowa autorstwa dr Jolanty Zrałek zatytułowana "Konsument wobec wyzwań zrównoważonej konsumpcji. Zrównoważone zachowania konsumenckie i ich determinanty".

Książka "Konsument wobec wyzwań zrównoważonej konsumpcji. Zrównoważone zachowania konsumenckie i ich determinanty" jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym kompleksowym studium poświęconym zrównoważonej konsumpcji w jej wymiarze mikroekonomicznym. Reprezentując interdyscyplinarne podejście do zrównoważonych zachowań konsumenckich dr Jolanta Zrałek analizuje wyniki przeprowadzonych przez siebie badań pierwotnych na szerokim tle zrównoważonego rozwoju gospodarczego i zrównoważonej konsumpcji. Przyjęcie unikalnego nie tylko w polsko-, ale i w anglojęzycznej literaturze podejścia holistycznego zaowocowało wprowadzeniem przez autorkę nowych rozwiązań modelowych i kategorii, których pomiar dostarczył ważnych informacji na temat specyfiki zrównoważonych zachowań Polaków.

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści, a przede wszystkim zachęcamy do lektury!