ZDALNE ODBYWANIE KONSULTACJI I SEMINARIÓW W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO!!!

INFORMUJEMY, ŻE KONTAKT OSOBISTY Z PRACOWNIKAMI KATEDRY ZOSTAŁ ZAWIESZONY. OBECNIE JEDYNĄ FORMĄ KONTAKTU JEST KOMUNIKACJA ZDALNA. JEŻELI PRACOWNIK NIE PODAŁ INACZEJ, TO BARDZO PROSIMY O KORZYSTANIE Z DROGI MAILOWEJ (ADRESY DOSTĘPNE W ZAKŁADCE "PRACOWNICY").

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i koniecznością ograniczenia liczby osób przebywających na terenie Uniwersytetu bardzo prosimy wszystkie zainteresowane osoby o korzystanie ze zdalnych form kontaktu z pracownikami Katedry. W szczególności proszę NIE PRZYCHODZIĆ NA KONSULTACJE I SEMINARIA. Wszystkie formy interakcji ze studentami, w tym również wymienione powyżej mają formę zdalną, aż do czasu odwieszenia zajęć w uczelniach wyższych. 

Najbardziej uniwersalną formą kontaktu jest wysyłanie wiadomości e-mail. Adresy pracowników znajdziecie Państwo na stronie Katedry. Wszystkie propozycje innych form kontaktu, np. Skype, komunikatory internetowe itp. Pracownicy zamieszczają indywidualnie w zakładkach zawierających konsultacje.

Przepraszamy za niedogodności i zachęcamy do bieżącego sprawdzania informacji zamieszczanych na stronach internetowych UE.