Przejdź do menu Przejdź do treści

Badania naukowe

Wśród problemów badawczych podejmowanych w Katedrze znajdują się m.in.: 

 • szeroko pojęte zagadnienia zachowań konsumentów oraz oddziaływania na nie czynników o zróżnicowanym charakterze, w tym ekonomicznych, politycznych i społeczno-kulturowych,
 • specyfika zachowań na wybranych rynkach (na rynku usług finansowych) oraz wybranych grup konsumentów (zachowania dzieci i młodzieży), 
 • nowe tendencje w konsumpcji i zachowaniach (jak np. zrównoważona konsumpcja i zrównoważone zachowania konsumentów, konsumowanie bez posiadania),
 • konsumpcja - jej struktura i poziom oraz przemiany, a także poziom życia i jego uwarunkowania, głównie procesy transformacji i integracji,
 • ochrona konsumentów w Polsce na tle innych krajów UE. 

W celu rozpoznania powyższych kwestii w latach 2010-2017 zrealizowano i realizuje się w Katedrze następujące tematy w ramach zespołowych badań statutowych:

 • Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego (2010)
 • Zachowania rynkowe kobiet (2011)
 • Zachowania konsumentów a procesy unowocześniania konsumpcji (2012-2013)
 • Wiedza ekonomiczna polskich konsumentów jako podstawa racjonalizacji konsumpcji i zachowań konsumentów (2014-2015)
 • Zrównoważona konsumpcja (2016-2018)

W ostatnich latach pracownicy Katedry uczestniczyli w realizacji następujących grantów badawczych:

 • Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian (A. Burgiel, S. Smyczek, S. Sowa, J. Zrałek)
 • Zachowania nabywcze dzieci i młodzieży - determinanty, tendencje, segmentacja rynku (I. Sowa)
 • Efekty naśladownictwa i demonstracji oraz ich występowanie w zachowaniach konsumpcyjnych Polaków (A. Burgiel)
 • Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynku usług finansowych (S. Smyczek)
 • Rozwój sektora usług profesjonalnych - umiędzynarodowienia, usieciowienie i dyfuzja wiedzy (S. Smyczek)
 • Etnocentryzm konsumencki na rynku usług (grant promotorski przy Agnieszce Lebiejko, promotor prof. UE dr hab. Sławomir Smyczek)
 • Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku – typologia, modele (S. Smyczek, główne osiągnięcia projektu  https://www.ue.katowice.pl/typo3/mod.php?M=file_list&moduleToken=0db819e214d76eeb17fe01f48509ab0a267cdfaf&id=1)

Wyniki badań pracowników Katedry stanowią wkład w rozwój takich dyscyplin naukowych, jak: ekonomika konsumpcji oraz zachowania konsumentów. Rozpoznania w tych zakresach wypełniają luki w wiedzy ekonomicznej, a ich wymiernym rezultatem są opublikowane przez pracowników Katedry monografie i artykuły naukowe.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca