Dydaktyka - przedmioty nauczane przez pracowników Katedry

Katedra aktywnie uczestniczy w procesie dydaktycznym na studiach I i II stopnia oraz w Szkole Doktorskiej. Pracownicy Katedry prowadzą ćwiczenia, wykłady i seminaria w języku polskim i angielskim na kierunkach: European Master’s in Customer Relationship Marketing (MERCURI), International Business, E-commerce, Zarządzanie, Analityka Gospodarcza, Gospodarka Turystyczna, Logistyka, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.