Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja wstępna

Katedra Badań Konsumpcji jako jednostka organizacyjna powstała w 1992 roku. Kierownikiem Katedry od momentu jej powstania do końca października 2016 roku była prof. dr hab. Ewa Kieżel. 1 listopada 2016 roku funkcję Kierownika Katedry objął prof. dr hab. Sławomir Smyczek. W Katedrze zatrudnionych jest 9 pracowników, wśród nich jeden profesor zwyczajny, pięciu profesorów UE, jeden wykładowca i dwoje asystentów.

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry koncentrują się na tematyce konsumpcji i zachowań konsumentów. Badania prowadzone są w ramach dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Dowodem aktywności pracowników Katedry zarówno na polu naukowym, jak  i dydaktycznym są  polsko- i anglojęzyczne publikacje naukowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także realizowane w Katedrze projekty.

Katedra organizuje i współorganizuje międzynarodowe konferencje naukowe i dydaktyczne, w tym:

  • 2020 (z powodu pandemii termin konferencji przeniesiony został na czerwiec 2023) - The International Research Symposium in Service Management The International Research Symposium in Service Management (IRSSM) "The Role of Service in the Sustainability and Wellbeing of Society".  
  • 2019 - International Conference on Enhancing Consumer Awareness “Prospects for Advancing Consumers Rights Protection on Traditional and Digital Market”, 16-18 czerwca 2019 r., Katowice.
  • 2017- MAG Scholar Global Business, Marketing & Tourism Conference „European Marketing from Global Perspective”, 3-5 czerwca 2017 r., Kraków/Katowice (konferencja pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydenta Miasta Katowice i JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach).

Pracownicy Katedry brali czynny udział w pracach przygotowawczych związanych z uruchomieniem od października 2020 roku  European Master’s in Customer Relationship Marketing (MERCURI) - nowego kierunku w języku angielskim. Kierunek ten realizowany jest we współpracy z trzema uniwersytetami: Université Grenoble Alpes (Francja), Aschaffenburg University of Applied Sciences (Niemcy) i CEU Universidad Cardenal Herrera (Hiszpania).

W 2019 roku pracownicy Katedry opracowali i wprowadzili do oferty dydaktycznej kierunku Zarządzanie nową specjalność "Zarządzanie relacjami z klientami". Jest to polskojęzyczna specjalność skierowana do studentów studiów II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych.

W latach 2008 - 2011w Katedrze realizowany był projekt naukowo - dydaktyczny pt. EUROCEM finansowany ze środków Dyrektoriatu Generalnego Zdrowia i Ochrony Konsumentów (DG SANCO). W jego ramach w roku akademickim 2009/2010 pracownicy Katedry pod kierownictwem prof. dr hab. Sławomira Smyczka przygotowali i uruchomili na kierunku Zarządzanie specjalność MASTER EUROPEEN EN MANAGEMENT DES RELATIONS AUX CONSOMMATEURS (Consumer Relations Management). Specjalność ta realizowana była we współpracy z trzema uczelniami: I'Université de Haute Alsace w Colmar, I'Institut Catholique des HautesEtudes Commerciales - Brussels School of Management w Brukseli, L'Academia de Studii Economice din Bucaresti w Bukareszcie.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3