Kontakt

Katedra Badań Konsumpcji

ul. ks. bpa S. Adamskiego 7
40-069 Katowice
Budynek N (segment C), pok. 168N

+48 322577741
katedra.bk@ue.katowice.pl 

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice