Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacje oraz wydawnictwa naukowe

Do góry

Główne publikacje Katedry

 • Zrównoważona konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych - postawy, zachowania, determinanty, red. S. Smyczek, Wydawnictwo UE Katowice, 2020 
 • Wiedza ekonomiczna konsumentów a racjonalizacja ich zachowań, red. E. Kieżel, A. Burgiel, C. H. Beck, Warszawa 2017
 • Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji, red. E Kieżel, S. Smyczek, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
 • Zachowania rynkowe kobiet. Wybory i determinanty, red. E. Kieżel, S. Smyczek, Placet, Warszawa 2012
 • Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, red. E. Kieżel, S. Smyczek, Placet, Warszawa 2011
 • Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, red. E. Kieżel, PWE, Warszawa 2010
 • Ochrona interesów konsumenta w Polsce w aspekcie integracji europejskiej, red. E. Kieżel, Difin, Warszawa 2007
 • Konsumencki proces decyzyjny i jego determinanty, red. E. Kieżel, AE w Katowicach, Katowice 2006
 • Seria pod redakcją E. Kieżel: Racjonalność zachowań polskich konsumentów, AE, Katowice 2005
 • Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, red. E. Kieżel, PWE, Warszawa 2004
 • Zachowania konsumentów - determinanty, racjonalność, red. E. Kieżel, AE w Katowicach, Katowice 2003
 • Konsument i jego wybory rynkowe, red. E. Kieżel, AE w Katowicach, Katowice 2002
 • Decyzje konsumentów i ich determinanty, red. E. Kieżel, AE w Katowicach, Katowice 2001
 • Zachowania konsumentów a marketing, red. E. Kieżel, Studia Ekonomiczne AE w Katowicach nr 17, Katowice 2001
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3