Dr Izabela Sowa

Wybrane publikacje naukowe

 1. Sowa I, (2020) Wykorzystanie usług cyfrowych a zrównoważona konsumpcja, [w:] Zrównoważona konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych - postawy, zachowania, determinanty, Wydawnictwo UE Katowice, Zrównoważona konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych - postawy, zachowania, determinanty, red. S. Smyczek, Wydawnictwo UE Katowice, s. 146-166.
 2. Sowa I., (2018) Rationality of behaviours as the basis for typology of Polish consumers, [w:] Challenges for Companies and Consumers in International Market  red. S. Smyczek, J. Matysiewicz, K. Fam, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 3. Sowa I., Racjonalność zachowań jako podstawa typologii polskich konsumentów, „Handel Wewnętrzny” 2018, nr 4 (375), t. 1 s. 340-351.
 4. Sowa I. , Lifestyle as the basis for typology of young Polish consumers, w: Proceedings of 2017 China Marketing International Conference: Marketing Strategy in the Sharing Economy: Localization and Globalization, ed. Zhilin Yang. 5th Annual China Marketing International Conference of Chinese-Scholar-Marketing-Association (CMIC) - Marketing Strategy in the Sharing Economy - Localization and Globalization; Chinese Scholar Marketing Association; University of International Business and Economics, Beijing, 2017.
 5. Burgiel A., Sowa I., New consumer trends adoption by generations X and Y - comparative analysis , Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 117/2017, s. 61-74.
 6. Sowa I., Virtualization of behaviours of young consumer, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2017, Vol. 51, no. 2, s. 227 – 236.
 7. Burgiel A., Sowa I., Współdzielenie wirtualnych i realnych zasobów jako podstawa typologii konsumentów, „Handel Wewnętrzny” 2017, nr 3 (368) r., s. 396-408.
 8. Sowa I., Czynniki sprzyjające postawom prosumenckim młodych konsumentów, „Handel Wewnętrzny” 2016 nr 3 (362), s. 305-316.
 9. Burgiel A., Sowa A., Transfer of information in the purchasing processes of generation Z –usage of virtual vs. real channels and its marketing implications, „Marketing i Zarządanie” 2016, nr 5 (46), s. 119-128.
 10. Burgiel A., Sowa I., Zrałek J., Voluntary simplicity - sustainable alternative to overconsumption, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2015, nr 13 (62), s. 18-29.
 11. Sowa I., Młody konsument w wirtualnej przestrzeni, „Handel Wewnętrzny” 2015 nr 6, s. 173- 183.