Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Marta Grybś-Kabocik

Wybrane publikacje naukowe

  1. Grybś-Kabocik M., (2019) Wirtualizacja zachowań konsumentów a zrównoważona konsumpcja, [w:] Zrównoważona konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych - postawy, zachowania, determinanty, Wydawnictwo UE Katowice, Zrównoważona konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych - postawy, zachowania, determinanty, red. S. Smyczek, Wydawnictwo UE Katowice, s. 168-178.
  2. Grybś-Kabocik, M. (2019) Social media as a boost for sustainable consumption–example of social media online communities of mothers. Proceedings of the 19th European Roundtable for Sustainable Consumption and Production Circular Europe for Sustainability: Design, Production and Consumption. Book of papers. Vol. 2 / eds. Jordi Segalas, Boris Lazzarini, 271-275.
  3. Tetla, A., & Grybś-Kabocik, M. (2019). Ethnocentrism among young consumers on alcoholic beverages market–case study. Studia Ekonomiczne, 383, 108-122. 3. Grybś-Kabocik, M. (2018) Analysis of Virtualisation of Consumer Behaviour in the Banking Market, Handel Wewnętrzny, nr 6 (377), t. 1 s. 196-207.
  4. Grybś-Kabocik, M. (2018). Misbehavior of E-shops' Consumers-Empirical Analysis. Scientific Publications/University of Economics in Katowice, 227-232.
  5. Grybś-Kabocik, M. (2018). The scent marketing: consumers perception. The Business & Management Review, 9(4), 483-486.
  6. Smyczek, S., Grybś-Kabocik, M., (2017) Matysiewicz, J., Tetla, A. (2017) Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku, Placet, Warszawa.
  7. Grybś-Kabocik, M. (2017). Wirtualizacja zachowań konsumentów a zrównoważona konsumpcja. Studia Ekonomiczne, 337, 164-173.
  8. Grybś-Kabocik, M., Marie, A. (2016, September). Consumer Misbehavior In Tourism Market. In CBU International Conference Proceedings (Vol. 4, pp. 121-125).
  9. Grybś-Kabocik, M. (2014) Creating new trends in international marketing communication, Journal of Economics and Management, Vol. 15 (1) s. 155-173.
  10. Marie, A., & Grybś, M. (2013). Modern trends in consumer behaviour in era of e-communication. Studia Ekonomiczne, 151, 263-273.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3