Przejdź do menu Przejdź do treści

CLEAN ENERGY - EMPOWERING CONSUMERS THROUGH THE TRANSITION

 

W ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Praw Konsumenta zapraszamy na panel dyskusyjny zatytułowany "Clean energy. Empowering consumers through the transition". Wraz z zaproszonymi ekspertami chcemy się przyjrzeć nowym rozwiązaniom na szeroko rozumianym rynku energetycznym, które są proponowane konsumentom, a także podzielić praktycznymi doświadczeniami dotyczącymi tego, w jakim zakresie i z jakimi efektami konsumenci z tych rozwiązań mogą skorzystać. Ważnym przedmiotem dyskusji będą też kwestie ochrony praw konsumentów i ich edukacji energetycznej z jednej strony w okresie przechodzenia na czystą energię, a z drugiej w czasie kryzysu gospodarczego i politycznego na świecie.

UWAGA, końcową cześć panelu rezerwujemy na pytania publiczności. Będzie można skierować swoje pytanie/pytania bezpośrednio do wybranego eksperta lub do wszystkich dyskutantów inicjując w ten sposób kolejną cześć debaty. Serdecznie zapraszamy do aktywnego zadawania pytań!

Nasi eksperci

Marzena Czarnecka jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych i radcą prawnym. Jest profesorem w Katedrze Prawa i Ubezpieczeń na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Ponadto jest wykładowczynią licznych uniwersytetów w Europie w tym University Saarbrucken Niemcy, Uniwersytet Granada Hiszpania oraz sędzią Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Jest również kierownikiem kilku projektów międzynarodowych i krajowych, a także autorką i współautorką krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu energetyki, prawa energetycznego oraz ochrony konsumentów. Jest też praktykiem wykonującym zawód radcy prawnego w ramach Kancelarii CzarneckaLegal.
Dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ jest prawnikiem, liderem Zespołu Badawczego Prawa Gospodarczego przy Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego oraz Dyrektorem Centrum Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego, a także Partnerem Zarządzającym Kancelarii Pawełczyk Radcowie Prawni i Adwokaci. Ponadto jest członkiem zwyczajnym Towarzystwa Obrotu Energią, ekspertem Krajowej Rady Radców Prawnych w procesach legislacyjnych oraz członkiem Zespołu Ekspertów powołanego przez wicepremiera – Ministra Rozwoju, który opracowywał projekt „Konstytucji Biznesu”. Ponadto prof. Pawełczyk jest też członkiem Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego powołanej przez Wicepremiera (Ministra Aktywów Państwowych) oraz Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Pełni też funkcje Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Własności Intelektualnej (www.iip.edu.pl) oraz prezesa Polskiej Fundacji Prawa.
Jarosław Wróbel jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe w zakresie doskonalenia zawodowego w energetyce na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Posiada dyplom Executive MBA (Uniwersytet Gdański i RMS Erasmus University), a także certyfikat Post-MBA w zakresie strategicznego zarządzania finansami (Uniwersytet Gdański i SBS Swiss Bussiness School). Od 1992 r. jest związany z energetyką. W latach 1993-1999 pracował w Elektrociepłowni "Będzin". Od 2002 r. jest związany z Grupą Kapitałową PGNiG, a w latach 2003-2013 pełnił funkcję wiceprezesa ds. ekonomicznych Górnośląskiej Spółki Gazownictwa ("PSG"). Od 2020 r. jest przewodniczącym rady nadzorczej PSG. W latach 2018-2020 piastował stanowisko prezesa zarządu spółki Orlen Południe, a w latach 2020 - 2021 wiceprezesa zarządu PGNiG S.A. Następnie (od lutego 2021 roku do momentu fuzji z PKN ORLEN S.A.) był wiceprezesem zarządu LOTOS S.A. Obecnie piastuje stanowisko wiceprezesa zarządu Energa Obrót S.A.
Grzegorz Lot jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie studiował na Wydziale Mechanicznym Energetycznym. W 2013 roku uzyskał tytuł MBA The Brennan School of Business of Dominican University. Od ponad 25 lat jest zawodowo związany z energetyką. Od 2002 pracował w Grupie Vattenfall, gdzie w 2006 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Obsługi Klientów, a następnie Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. Od 2010 był Wiceprezesem Vattenfall Sales Poland oraz członkiem Vattenfall Business Group Central Europe Sales. W latach 2012–2019 związany z Grupą TAURON jako Wiceprezes ds. Sprzedaży na Rynku Masowym w TAURON Sprzedaż, a w okresie 2017–2019 równocześnie Dyrektor Wykonawczy ds. Klienta w TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Po odejściu z korporacji prowadził własną firmę świadcząc usługi z zakresu strategii sprzedaży, rozwoju produktów oraz digitalizacji procesów biznesowych. Od lutego 2020 jest związany z Grupą Polenergia jako Wiceprezes Polenergia Dystrybucja.  Od września 2020 pełni funkcję Członka Zarządu Polenergia Sprzedaż odpowiedzialnego za rynek B2C, a od stycznia 2023 jest Wiceprezesem Zarządu Polenergia Sprzedaż odpowiedzialnym za Sprzedaż i Obsługę Klientów oraz Marketing.

 

 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy