Artykuł pracownika Katedry na liście filadelfijskiej


W czasopiśmie Journal of Economic Issues (IF=0,577) ukazał się artykuł dr hab. Sławomira Czecha pt. "Institutional Approach to Gender Bias in Old Age Security Systems: Comparative Analysis of Swedish and Polish Pension Reforms". Współautorką pracy jest dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Link 

Przedmiotem zainteresowania artykułu jest sytuacja kobiet w obecnym systemie emerytalnym Polski i Szwecji. Mimo wielu formalnych podobieństw systemowych, ich położenie jest diametralnie różne. Źródeł tej dysproporcji należy poszukiwać w czynnikach społeczno- politycznych, które zwyciężają racjonalność ekonomiczną.