Artykuł pracowników Katedry w czasopiśmie z listy filadelfijskiej


Artykuł autorstwa dr Sławomira Czecha i dr Moniki Krakowiak-Drzewieckiej zatytułowany „The Rationale of Brexit and the Theories of European Integration” ukazał się w czasopiśmie Oeconomia Copernicana (IF=2,218). Link 

W opublikowanym tekście autorzy podejmują zagadnienie Brexitu przez pryzmat teorii integracji europejskiej wskazując na de facto dezintegracyjną naturę tego wydarzenia. Tym samym jedynie teoria postfunkcjonalizmu może w sposób satysfakcjonujący wyjaśniać decyzję Brytyjczyków o opuszczeniu Unii Europejskiej.