Dr Monika Krakowiak-Drzewiecka ukończyła kurs CLIL for Educators

W dniach 4-8 października 2021 r. dr Monika Krakowiak-Drzewiecka uczęszczała na kurs „Intensive English Erasmus CLIL for Educators” w Atlantic Language School w Galway w Irlandii. CLIL (Content and Language Integrated Learning) to metoda polegająca na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Wiedzę zdobytą na kursie dr Krakowiak-Drzewiecka będzie wykorzystać w trakcie zajęć prowadzonych na kierunku International Business.

Kurs został sfinansowany ze środków programu Erasmus Plus Staff Training Mobility.