Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencja kończąca projekt „V4 Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism”

W dniach 13-14 października br. odbyła się Międzynarodowa Konerencja „Visegrad Group Cooperation and the EU: Past, Present and Future”, która była zwieńczeniem międzynarodowego projektu pt. „V4 Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism”, koordynowanego przez prof. UE dr hab. Sławomira Czecha z Katedry Ekonomii Politycznej. Konferencja zorganizowana została w Uniwersytecie Mendla w Brnie.

Wydarzenie to pozwoliło na prezentację rezultatów projektu oraz dyskusję w gronie ekspertów na temat przeciwdziałania tendencjom eurosceptycznym poprzez wskazanie obszarów potencjalnej współpracy krajów Grupy Wyszehradzkiej. Omówiono rolę oraz pozycję poszczególnych krajów w V4 oraz korzyści wynikające z pozostawania częścią europejskiej wspólnoty, a także zagrożenia wynikające z procesów dezintegracyjnych toczących się w ramach samego ugrupowania.

Wśród wiodących prelegentów tego wydarzenia znaleźli się prof. Eugeniusz Gatnar z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Aleš Chmelař reprezentujący Czechy w OECD.

 

Podczas konferencji ogłoszono również wyniki konkursu na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską na temat pozycji krajów Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej oraz wręczono nagrody laureatom.

Spośród 22 prac nadesłanych na konkurs wyłoniono czterech laureatów reprezentujących każdy z krajów partnerskich projektu.

Zwycięzcami zostali: Mariann Lengyel, Jakub Lesiak, Jakub Kočenda i Vojtěch Kolář.

 

Projekt jest finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i realizowany przez cztery uczelnie publiczne: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (partner koordynujący), Uniwersytet Mendla w Brnie, Narodowy Uniwersytet Służb Publicznych w Budapeszcie i Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie.

 

Więcej informacji oraz program wydarzenia można znaleźć na stronie projektu https://v4cooperation.eu/pl

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3