Pierwsze spotkanie w ramach międzynarodowego projektu finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki


Katedra Ekonomii Politycznej realizuje od 1 października 2020 roku międzynarodowy projekt „Visegrad Group Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism” finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Rolę lidera projektu pełni Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Pozostałymi członkami konsorcjum powstałego na potrzeby projektu są: Uniwersytet Mendla w Brnie, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie i Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Budapeszcie. 25 listopada 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu, zorganizowane w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Spotkanie poprowadził kierownik projektu dr hab. Sławomir Czech. Podczas spotkania omówiono harmonogram prac oraz najważniejsze bieżące kwestie m.in. sposób rekrutacji studentów do udziału w projekcie, organizację konkursu na najlepsze prace licencjackie i magisterskie dotyczące pozycji krajów Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej oraz współpracę naukowo-badawczą partnerów projektu.

Katedra Ekonomii Politycznej realizuje od 1 października 2020 roku międzynarodowy projekt „Visegrad Group Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism” finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Rolę lidera projektu pełni Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Pozostałymi członkami konsorcjum powstałego na potrzeby projektu są: Uniwersytet Mendla w Brnie, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie i Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Budapeszcie.

25 listopada 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu, zorganizowane w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Spotkanie poprowadził kierownik projektu dr hab. Sławomir Czech. Podczas spotkania omówiono harmonogram prac oraz najważniejsze bieżące kwestie m.in. sposób rekrutacji studentów do udziału w projekcie, organizację konkursu na najlepsze prace licencjackie i magisterskie dotyczące pozycji krajów Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej oraz współpracę naukowo-badawczą partnerów projektu.