Pracownik Katedry na wykładach zagranicznych


W dniach 7-11 grudnia 2020 roku dr hab. Sławomir Czech wygłosił serię wykładów na Uniwersytecie Mendla w Brnie zatytułowanych „The Political Economy of Eurozone: Crisis and the Future”. Przedmiotem wystąpień kierowanych do studentów studiów magisterskich był kryzys zadłużenia w strefie euro, instytucjonalne słabości konstrukcji strefy euro oraz perspektywy dla jej dalszego funkcjonowania.

Wykłady wygłoszono w ramach wirtualnej mobilności Erasmus+ w formie on-line.