Projekt wyszehradzki w Katedrze


Katedra Ekonomii Politycznej pozyskała grant „Visegrad Group Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism” finansowany przez Miedzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. W ramach projektu zorganizowane zostaną międzynarodowe warsztaty studenckie, eksperckie wykłady, konkurs na najlepsze prace magisterskie oraz konferencja naukowa. W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzą Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Mendla w Brnie, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie oraz Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Budapeszcie.

Projekt rozpocznie się 1 października 2020 roku i potrwa do końca stycznia 2023 roku. Jego postępy będzie można śledzić na stronie v4cooperation.eu