Wykłady profesora z Czech dla naszych studentów

W dniach 2-5 listopada br. na naszej uczelni gościł prof. Libor Zidek z Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Czechy. Profesor przyjechał na zaproszenie Katedry Ekonomii Politycznej i wygłosił serię wykładów dla studentów Kierunku Zarządzanie podejmujących temat prywatyzacji państwowych zakładów w okresie transformacji systemowej w Czechosłowacji i innych krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Studenci wzięli również udział w dyskusji na temat zarządzania przedsiębiorstwami w różnych systemach gospodarczych.