Przejdź do menu Przejdź do treści

Badania statutowe i granty

 

Projekty realizowane przez pracowników Katedry w ramach działalności statutowej (utrzymanie potencjału badawczego):

2019-2020

Zachowania podmiotów gospodarujących - odniesienia do ekonomii instytucjonalnej.

2016-2018

Instytucje rynku a kształtowanie się kapitału społecznego.

2015-2017

Lokalny system instytucjonalny a zachowania podmiotów gospodarczych.

2012-2014

Wspólnoty lokalne jako uczestnik i podmiot procesów transformacji gospodarczej.

2013

Motywy zachowań podmiotów gospodarczych w warunkach zmian instytucjonalnych.

2013

Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych.

2012

Rola polityki gospodarczej państwa w procesach transformacji.

2011

Mechanizmy transformującej się gospodarki i konsekwencje ich uruchamiania.

2011

Badania konsekwencji transformacji systemowej w mezoskali.

2007-2010

Rola mechanizmu rynkowego w transformacji systemu gospodarczego Polski.

 

Granty i projekty z finansowaniem zewnętrznym:

2020-2023

Visegrad Group Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism.

Grant realizowany przez wszystkich pracowników Katedry pod kierownictwem dr hab. Sławomira Czecha.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

2015-2018

Ekonomia polityczna budowania instytucji w kooperacyjnym ładzie gospodarczym – przypadek Szwecji.

Grant indywidualny dr Sławomira Czecha.

Narodowe Centrum Nauki

2009

Gospodarowanie majątkiem publicznym w warunkach kryzysu – aspekty makro-, mezo-, mikroekonomiczne.

Grant pozyskany przez prof. dr hab. Macieja Miszewskiego.

Ministerstwo Skarbu Państwa

 

Granty promotorskie Komitetu Badań Naukowych: 

2010-2012 Grant promotorski mgr Aleksandry Grabowskiej-Powagi pt. „Władze samorządowe jako podmiot kształtujący gospodarkę turystyczną w regionie”.
Opiekun naukowy: prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska.

2005-2008 Grant promotorski mgr Agaty Jakubowskiej pt. „Public Relations jako narzędzie kształtowania wizerunku lokalnych instytucji finansowych”.
Opiekun naukowy: prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska.

2005-2007 Grant promotorski mgr Moniki Krakowiak-Drzewieckiej pt. „Komunikacja marketingowa gminy – podstawy teoretyczno-metodyczne”.
Opiekun naukowy: prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3