Aktualności

W dniach 7-11 grudnia 2020 roku dr hab. Sławomir Czech wygłosił serię wykładów na Uniwersytecie Mendla w Brnie zatytułowanych „The Political Economy of Eurozone: Crisis and the Future”. Przedmiotem wystąpień kierowanych do studentów studiów... [Więcej]
Katedra Ekonomii Politycznej realizuje od 1 października 2020 roku międzynarodowy projekt „Visegrad Group Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism” finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Rolę lidera projektu... [Więcej]
W dniu 13 listopada 2020 roku dr hab. Sławomir Czech wygłosił prelekcję w ramach międzynarodowych Warsztatów Transatlantyckich zatytułowaną „Financing Coronacrisis Recovery. National Interests, Cooperation and the Future of Transatlantic... [Więcej]
Katedra Ekonomii Politycznej pozyskała grant „Visegrad Group Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism” finansowany przez Miedzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. W ramach projektu zorganizowane zostaną międzynarodowe warsztaty... [Więcej]
W czasopiśmie Journal of Economic Issues (IF=0,577) ukazał się artykuł dr hab. Sławomira Czecha pt. "Institutional Approach to Gender Bias in Old Age Security Systems: Comparative Analysis of Swedish and Polish Pension Reforms". Współautorką pracy... [Więcej]
Artykuł autorstwa dr Sławomira Czecha i dr Moniki Krakowiak-Drzewieckiej zatytułowany „The Rationale of Brexit and the Theories of European Integration” ukazał się w czasopiśmie Oeconomia Copernicana (IF=2,218). Link  W opublikowanym tekście autorzy... [Więcej]
W dniu 5 grudnia 2019 roku odbyło się piąte kolokwium noblowskie, które poświęcono postaci Douglassa C. Northa, laureata Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w 1993 roku. Prelekcję na temat dorobku Northa wygłosił dr Sławomir Czech. Zobacz relację... [Więcej]
W dniach 6-9 maja 2019 r. dr Monika Krakowiak-Drzewiecka uczestniczyła w wydarzeniu pod nazwą Global Days organizowanym przez Stockholm Business School (SBS) na Uniwersytecie Sztokholmskim. W ramach wydarzenia dr Monika Krakowiak-Drzewiecka... [Więcej]
W dniu 11 kwietnia 2019 roku w murach naszej uczelni odbył się wykład dziekański prof. Lubora Laciny z Uniwersytetu Mendla w Brnie na temat „Eurozone Membership after Brexit: the Case Study of Visegrad Countries”. Relację z tego wydarzenia można... [Więcej]