Dydaktyka

 

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów:

  • Mikroekonomia
  • Makroekonomia
  • Podstawy ekonomii
  • Ekonomia
  • Procesy przemian we współczesnej gospodarce światowej
  • Fundamentals of Managerial Economics
  • World Economic History
  • Ekonomia sektora publicznego