Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja wstępna

 

Katedra Ekonomii Politycznej powstała 1 listopada 2016 w wyniku połączenia Katedry Ekonomii i Polityki Transformacji oraz Samodzielnego Zakładu Gospodarki i Administracji Publicznej.

Nazwa Katedry nawiązuje do tradycji badawczej wywodzącej się z XVIII wieku, gdy na gruncie filozofii moralnej zrodziła się „ekonomia polityczna” uprawiana przez prekursorów ekonomii klasycznej – Adama Smitha, Davida Ricardo i Thomasa Malthusa. Nurt ekonomii politycznej podkreśla współzależność procesów gospodarczych i decyzji politycznych, w tym między innymi wskazuje na związki między produkcją i handlem a prawem, instytucjami i polityką, zwraca uwagę na antropologiczne i społeczne źródła gospodarowania, czy podejmuje zagadnienia etyczne związane z dystrybucją dochodu narodowego i akumulacją bogactwa.

Profil badawczy Katedry obejmują zagadnienia mieszczące się w teorii ekonomii i w polityce gospodarczej. Katedra skupia swój wysiłek badawczy na instytucjonalnych aspektach przemian gospodarek narodowych i gospodarki światowej. Spośród podejmowanych zagadnień na podkreślenie zasługują:

·       funkcjonowanie mechanizmu rynkowego w skali lokalnej, narodowej i globalnej,

·       zmiana roli i obszaru kompetencji państwa w zakresie polityki gospodarczej,

·       znaczenie instytucji dla zjawisk i procesów gospodarczych,

·       gospodarcze konsekwencje decyzji politycznych,

·       współczesne trendy w zakresie przemian gospodarki światowej,

·       ekonomia sektora publicznego ze szczególnym uwzględnieniem samorządów lokalnych.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca