Seminaria dyplomowe / magisterskie

Zarządzanie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr Monika Krakowiak- Drzewiecka 

Problematyka:  funkcjonowanie samorządów terytorialnych, komunikacja społeczna i kapitał społeczny, analiza rynków lokalnych i regionalnych, partycypacja obywatelska, ekonomia instytucjonalna.

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Rola komunikacji w zarządzaniu organizacją.
 • Ocena systemu motywowania pracowników w przedsiębiorstwie.
 • Zarządzanie wiedzą na przykładzie urzędu miasta.
 • Rola menedżera w kreowaniu wizerunku firmy działającej na lokalnym rynku.
 • Partycypacja pracowników w procesie wprowadzania zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie.
 • Rola zarządzania w realizacji projektów społecznych w organizacjach non-profit.
dr Aleksandra Grabowska-Powaga

Problematyka: zagadnienia ekonomii instytucjonalnej, analiza mechanizmów gospodarczych problemy współczesnych gospodarek i podmiotów gospodarujących, teorie kapitału - kapitał społeczny, gospodarka turystyczna.


Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Procesy gospodarcze w warunkach asymetrii rynkowych.
 • Rola kapitału społecznego na rynku pracy.
 • Uwarunkowania kulturowe kształtowania kapitału społecznego.
 • Przyczyny i konsekwencje kryzysów gospodarczych.
 • Rola podmiotów rynkowych w kształtowaniu gospodarki turystycznej.
 • Konkurencyjność gospodarek a kapitał społeczny.