Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe / magisterskie

Zarządzanie

Promotor

 

Problematyka i przykładowe tematy prac

 

dr hab. Sławomir Czech,

prof. UE

Problematyka: ekonomia instytucjonalna (koszty transakcyjne, prawa własności, normy społeczne, struktury władzy i governance, teoria kontraktów), ekonomia polityczna, heterodoksyjne nurty ekonomii (ekonomia feministyczna, radykalna), systemy gospodarcze, akumulacja kapitału.

 

Przykładowe tytuły prac:

 • Problem asymetrii informacji w zarządzaniu podmiotami z branży motoryzacyjnej.
 • Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego Polski.
 • Normy społeczne a nierówności dochodowe ze względu na płeć.
 • Społeczne struktury akumulacji kapitału a przyczyny kryzysu 2008-2010.
 • Finansowanie firm w anglosaskim modelu gospodarczym.
 • Ekonomia polityczna funkcjonowania strefy euro.

 

dr Monika Krakowiak-

Drzewiecka 

Problematyka:  funkcjonowanie samorządów terytorialnych, komunikacja społeczna i kapitał społeczny, analiza rynków lokalnych i regionalnych, partycypacja obywatelska, ekonomia instytucjonalna.

 

Przykładowe tytuły prac:

 • Rola komunikacji w zarządzaniu organizacją.
 • Ocena systemu motywowania pracowników w przedsiębiorstwie.
 • Zarządzanie wiedzą na przykładzie urzędu miasta.
 • Rola menedżera w kreowaniu wizerunku firmy działającej na lokalnym rynku.
 • Partycypacja pracowników w procesie wprowadzania zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie.
 • Rola zarządzania w realizacji projektów społecznych w organizacjach non-profit.
 

dr Aleksandra Grabowska-Powaga

Problematyka: zagadnienia ekonomii instytucjonalnej, analiza mechanizmów gospodarczych problemy współczesnych gospodarek i podmiotów gospodarujących, teorie kapitału - kapitał społeczny, gospodarka turystyczna.

 

Przykładowe tytuły prac:

 • Procesy gospodarcze w warunkach asymetrii rynkowych. 
 • Rola kapitału społecznego na rynku pracy. 
 • Uwarunkowania kulturowe kształtowania kapitału społecznego. 
 • Przyczyny i konsekwencje kryzysów gospodarczych. 
 • Rola podmiotów rynkowych w kształtowaniu gospodarki turystycznej. 
 • Konkurencyjność gospodarek a kapitał społeczny.

 

dr Agnieszka Kristof

Problematyka: problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw (małych, średnich i dużych; prywatnych i z udziałem Skarbu Państwa).

 

Przykładowe tytuły prac:

 • Bariery rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie…,
 • Polskie przedsiębiorstwa w warunkach transformacji gospodarczej na przykładzie…  
 • Istota i cele nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa
 • Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw,
 • Wpływ otoczenia na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw
 • Problemy zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach branży...
 
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca