Akredytacja na kierunku "Logistyka"

 

Na podstawie Uchwały nr 411/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 października 2012 r. w sprawie oceny programowej na kierunku "logistyka" prowadzonym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wydało ocenę pozytywną.