Dr hab. Danuta Kisperska-Moroń ponownie w Zarządzie ELA

Dr hab. Danuta Kisperska-Moroń, prof. UE, pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej UE, w dniu 24 czerwca 2021 ponownie została wybrana przez Walne Zgromadzenie Członków Europejskiego Towarzystwa Logistycznego do  jego Zarządu na kolejną kadencję 2021 – 2023. Prof. Danuta Kisperska-Moroń jest także członkiem Komitetu ds. Badań Naukowych Europejskiego Towarzystwa Logistycznego.