Grant w konkursie OPUS dla dr hab. Artura Świerczka, prof. UE

Grant w konkursie OPUS na projekt badawczy pt. "Kształtowanie emergencji łańcucha dostaw za pomocą technologii Blockchain. Implikacje dla renty sieciowej w przechodnich triadach sfery usług" otrzymał dr hab. Artur Świerczek, prof. UE, pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej w Kolegium Zarządzania. Kwota finansowania projektu przez Narodowe Centrum Nauki w Konkursie OPUS to: 501 600 zł.

Gratulujemy!!!!