IV Seminarium naukowo-dydaktyczne

13 grudnia 2016 r. w Auli Prof. Zbigniewa Pawłowskiego odbyła się 4.

edycja seminarium naukowo-dydaktycznego pt. "Koncepcja zrównoważonego rozwoju w marketingu zakupów i w logistyce".

W swoich wystąpieniach pracownicy naszej uczelni, przedstawiciele praktyki gospodarczej oraz studenci kierunku Logistyka (WZ) podjęli tematykę zrównoważonego rozwoju w obszarze marketingu i logistyki.

Podczas seminarium przeprowadzono ponadto konkurs na najlepszą prezentację. Jury konkursu wyróżniło referat pt. "Zrównoważone źródła pozyskiwania surowców w łańcuchach dostaw na przykładzie urban mining" autorstwa: Martyny Siwiec, Mateusza Mycaka oraz Jakuba Żurawika.

Organizatorami wydarzenia były: Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki oraz Katedra Logistyki Ekonomicznej.