Kolejna prestiżowa publikacja Prof. Artura Świerczka

Miło nam poinformować, że artykuł pt. „Decentralization of information and supply chain self-organization: the resulting effect on network performance in the transitive service triads”, autorstwa Prof. dr hab. Artura Świerczka z Katedry Logistyki Ekonomicznej, został opublikowany w czasopiśmie Supply Chain Management: An International Journal, umieszczonym na liście Journal Citation Reports (tzw. lista filadelfijska).

Artykuł to kolejna publikacja Prof. dr hab. Artura Świerczka w czasopiśmie, które znajduje się na czołowej pozycji pod względem wartości Impact Factor (5-year Impact Factor: 9.43) wśród wszystkich czasopism podejmujących problematykę zarządzania łańcuchem dostaw. Wskaźnik sukcesu publikacji artykułu w czasopiśmie waha się w przedziale 10%-15%, natomiast średni czas trwania procedury recenzyjnej wynosi około 1 roku. Ponadto, czasopismo jest wydawane przez renomowane wydawnictwo Emerald Publishing, które nie pobiera opłaty za publikację artykułu w tradycyjnej formie.

Z treścią artykułu można zapoznać się pod następującym linkiem: www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/SCM-05-2021-0266/full/html