Kolejna publikacja naszego pracownika na liście Journal Citation Reports

Miło nam poinformować, że artykuł pt. „The Etiology of Formation and Reacting Way to a Change in the Supply Chain”, autorstwa zespołu badawczego: dr Marek Kasperek UE Katowice z Katedry Logistyki oraz dr hab. inż. Monika Odlanicka-Poczobutt, prof. PŚ z Katedry Zarzadzania I Logistyki został opublikowany w czasopiśmie EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL (Volume XXIV, Issue 2, 915-947, 2021), umieszczonym na liście Journal Citation Reports (tzw. lista filadelfijska) (Impact Factor: 1,57, punktacja MNiSW 100 punktów).

Celem niniejszego artykułu było ustalenie etiologicznych czynników zmian występujących w łańcuchach dostaw oraz diagnoza występujących reakcji na te czynniki. Badanie przeprowadzono dla wyodrębnionych 19 kategorii grupując czynniki etiologiczne. Przyjęto, na postawie wyników przeprowadzonych badań,  iż zapewnienie odpowiednio elastycznego dostosowania się do powyższych zmian wymaga alternatywnego sposobu zarządzania zmianą opartego o tzw. organizację tymczasową. Proces elastycznego dostosowywania organizacji wielokrotnie złożonej, jaką jest łańcuch dostaw, do zmiany o charakterze egzo i endogenicznym wymaga operacjonalizacji całej koncepcji w oparciu o doświadczenia zarządzania projektem, szczególnie przez wzgląd na nieliniowość pojawiających się interakcji w ramach zachodzącej zmiany.


Z treścią artykułu można zapoznać się pod poniższym linkiem:

The Etiology of Formation and Reacting Way to a Change in the Supply Chain - European Research Studies Journal (ersj.eu)