Kolejny artykuł na tzw. liście filadelfijskiej

Miło nam poinformować, że artykuł naukowy pt. "The role of manufacturer in supply chain transformation from intransitive into transitive triads: implications for the network rent", autorstwa dr hab. Artura Świerczka, prof. UE z Katedry Logistyki Ekonomicznej został opublikowany w czasopiśmie Supply Chain Management: An International Journal (Vol. 24 Issue: 4, pp. 445-468), umieszczonym na liście Journal Citation Reports (tzw. lista filadelfijska).

Powyższy artykuł to kolejna publikacja dr hab. Artura Świerczka, prof. UE w czasopiśmie, które znajduje się w pierwszej trójce pod względem wartości Impact Factor (5-year Impact Factor: 7.038), wśród wszystkich czasopism podejmujących problematykę zarządzania łańcuchem dostaw. Artykuł przedstawia możliwości transpozycji triadycznych łańcuchów dostaw przyjmujących formę układu z luką strukturalną (structural hole) w kierunku struktury zamkniętej (closure) i jej potencjalny wpływ na rentę sieciową osiąganą przez uczestników łańcucha dostaw.

Wyniki badań opublikowane w artykule zostały sfinansowane z funduszy Narodowego  Centrum Nauki w ramach projektu badawczego Harmonia realizowanego pod kierunkiem naukowym dr hab. Artura Świerczka, prof. UE.

Więcej informacji na temat artykułu można znaleźć na stronie czasopisma:

www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/SCM-10-2018-0341