Mgr Monika Kamińska na ELA Doctorate Workshop

Mgr Monika Kamińska, pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej uczestniczyła w warsztatach dla doktorantów organizowanych przez European Logistics Association w dniach 13-16 października br. na Politechnice w Lappeenranta w Finlandii.

Mgr Monika Kamińska została wybrana do uczestnictwa w warsztatach spośród wielu kandydatów z całej Europy. Podczas warsztatów mgr Monika Kamińska przedstawiła założenia przygotowywanej pod kierunkiem prof. dr hab. Artura Świerczka pracy doktorskiej. Warsztaty dla doktorantów organizowane przez ELA pozwalają na rozszerzenie sieci kontaktów na całą Europę.

Więcej informacji na temat warsztatów na stronie: www.facebook.com/ELAdoctorateworkshop