Podpisanie umowy z ZSO w Żorach

W dniu 9 grudnia 2016 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, a Zespołem Szkół Ogólnokształcących, I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. Miarki w Żorach.

Z ramienia Szkoły umowę podpisała Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, mgr Urszula Machalica, a z ramienia Uczelni Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji prof. dr hab. Sławomir Smyczek.

Podpisanie umowy odbyło się z udziałem: mgr Bożeny Dąbrowskiej, Naczelnika Wydziału Edukacji w Żorach, Wicedyrektor mgr Jolanty Górskiej, mgr Marioli Oleś – opiekunki Samorządu Uczniowskiego oraz Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Alicji Wolak.

Naszą Uczelnię przy podpisaniu Umowy reprezentowali: Dziekan Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku dr inż. Tomasz Zieliński, opiekun Szkoły z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr Ewa Wójcik oraz dr Piotr Hanus z Katedry Logistyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania – inicjator nawiązania współpracy.