Pracownik UE w komitecie naukowym międzynarodowej konferencji

Pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej dr hab. Artur Świerczek, przebywający obecnie na stypendium naukowym w Arizona State University, został Przewodniczącym Sekcji tematycznej (Track Chair) Quality-Productivity-Risk Management podczas jubileuszowej 20. Konferencji Asia-Pacific Decision Sciences Institute (APDSI 2015), organizowanej w dniach 19-24 lipca br. w Hongkongu.

Asia-Pacific DSI to azjatycka część amerykańskiej organizacji Decision Sciences Institute zrzeszającej naukowców i praktyków zajmujących się metodami ilościowymi i behawioralnymi w procesie podejmowania decyzji. Konferencja ma wieloletnią i bardzo bogatą tradycję. Od 1968 roku stanowi forum międzynarodowej wymiany poglądów i upowszechniania wiedzy poprzez organizację krajowych, międzynarodowych i regionalnych konferencji i sympozjów, jak również publikację prac badawczo-rozwojowych. W organizacji konferencji biorą udział wiodące amerykańskie i azjatyckie ośrodki naukowo-badawcze specjalizujące się w mutlidyscyplinarnej problematyce podejmowania decyzji.

Podczas 20. Konferencji Asia-Pacific Decision Sciences Institute zostanie zaprezentowany referat pt. The conceptual and practical insights into the properties of resilient supply chains as complex adaptive systems, który przedstawia rezultaty projektu badawczego NCN nr 2012/05/E/HS4/01598 pt. Koncepcja zarządzania rezylientnym łańcuchem dostaw realizowanego pod kierunkiem naukowym dr hab. Artura Świerczka we współpracy z dr Natalią Szozdą, pracownikiem Katedry Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Więcej informacji znajduje się pod adresem www.apdsi2015.org