Publikacja na liście Journal Citation Reports

Miło nam poinformować, że artykuł naukowy pt. "The Effects of Brokered Network Governance on Relational Embeddedness in the Triadic Supply Chains: Is There a Room for the ‘Coleman Rent’?”, autorstwa dr hab. Artura Świerczka, prof. UE z Katedry Logistyki Ekonomicznej został opublikowany w czasopiśmie Supply Chain Management: An International Journal (Vol. 25 Issue: 3, pp. 301-232), umieszczonym na liście Journal Citation Reports (tzw. lista filadelfijska).

Powyższy artykuł to kolejna publikacja dr hab. Artura Świerczka, prof. UE w czasopiśmie, które znajduje się w pierwszej trójce pod względem wartości Impact Factor (5-year Impact Factor: 7.038), wśród wszystkich czasopism podejmujących problematykę zarządzania łańcuchem dostaw. Celem artykułu jest identyfikacja roli tzw. mediującego mechanizmu koordynacji działań wielopodmiotowych, stosowanego przez producenta, w kształtowaniu relacyjnego zakorzenia społecznego i jego wpływu na możliwości generowania renty sieciowej w sensie Colemana w triadycznych łańcuchach dostaw. 

 

Informację o artykule można znaleźć pod następującym linkiem:

www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/SCM-04-2019-0170/full/html