Relacja z Interdyscyplinarnych Warsztatów Projektowych

Studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia mieli okazję, wziąć udział w zadaniach praktycznych w ramach projektu "Power-Kompetencje", w celu podniesienia kompetencji. Warsztaty tego typu prowadzone były po raz pierwszy w grupach o takim składzie!

Studenci na kierunkach: Ekonomia, Logistyka (Wydział Zarządzania), Logistyka (Wydział Ekonomii), Analityka gospodarcza oraz Finanse i Rachunkowość mieli okazję uczestniczyć od kwietnia do czerwca w Dodatkowych zadaniach praktycznych dla studentów realizowane w formie Projektowej /Moduł 2/, w ramach Projektu POWER 2014-2020 "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach".

Zadanie realizowane było przez dwa interkierunkowe zespoły studentów. Wyzwaniem samym w sobie było zatem dla studentów zapewnienie zgrania się zespołów odpowiadające interkierunkowym obszarom oraz wybór odpowiednich zagadnień projektowych.

W następnym etapie studenci mieli za zadanie wybrać dwa spośród czterech sformułowanych zagadnień. Studenci podzieli się na 2 grupy, każda podjęła odrębny temat. Pierwsza podjęła się stworzenia gry edukacyjnej dla biznesu (w symulacji) z elementami komunikacji. Tematyka gry dotyczyła transportu. Druga natomiast: Internet Rzeczy.

Opiekunowie przyjęli rolę mentorów, co oznaczało, że na każdym etapie i przy każdej wątpliwości studenci mogli uzyskać porady i przykłady związane z możliwościami realizacji wybranego zagadnienia.

W drugiej części studenci podjęli samodzielną próbę znalezienia wzorców i określenia elementów swojego projektu. Poszukiwania te były prowadzone przy stałej obecności opiekunów. Gdy pojawiały się pytania lub konieczność przedyskutowania danego zagadnienia na bieżąco były one wyjaśniane i podawano studentom przykłady lub prowadzono dyskusję moderowaną w obydwu grupach.

Warsztaty, kształtowały interdyscyplinarne kompetencje w rozwiązywaniu problemów biznesowych. Formą warsztatów było rozwiązywanie problemu biznesowego zawierającego realne problemy występujące w przedsiębiorstwach. Działania te były realizowane pod nadzorem Opiekunów: dr Piotra Hanusa oraz dr Krzysztofa Niestroja, którzy byli wsparciem merytorycznym dla studentów.  

Podczas spotkania finałowego, przedstawiciele biznesu, praktycy, eksperci, a także opiekunowie, dokonywali oceny wg trzech głównych kryteriów oceny: innowacyjności, przydatności-zastosowania w praktyce oraz sposobu prezentacji zagadnienia.

Grono eksperckie:

  • Katarzyna Cierniak, Specjalista ds. Rozwoju, z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Jastrzębsko-Żorska
  • Piotr Sikora, Specjalista ds. Rozwoju, KSSE - Podstrefa Jastrzębsko-Żorska
  • Iwona Kapustka, Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta (Żory) 
  • Ewa Kubicka, Prezes Fundacji TEANO
  • Natalia Figiel, Wiceprezes Fundacji TEANO
  • Celina Długajczyk, Branch Manager Soloplan Sp. z o.o. Sp. k.
  • Krzysztof Lorenc, Software Development Team Leader w Soloplan Polska Sp. z o.o. sp.k.
  • Bogumił Paszkiewicz, TransEdu Team Manager Trans.eu Group S.A.
  • Rafał Komorowski, Business Innovation Manager ESA logistika member of Hitachi Transport System

Wskazówki udzielone wraz z ocenami przez ekspertów powinny spowodować dalszy rozwój
i pracę nad wygenerowanymi pomysłami – eksperci dostrzegli potencjał w prezentowanych projektach.

Serdecznie dziękujemy Gronu Ekspertów, za tak liczny i aktywny udział, za pomoc w realizacji i cenny wkład.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych inicjatywach organizowanych i promowanych przez Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach