"Top Young 100" dla najlepszych studentów logistyki

31 marca w Warszawie odbyło się spotkanie na temat programu "Top Young 100" mającego na celu intensywne wsparcie rozwoju kompetencji najbardziej utalentowanych studentów logistyki w Polsce. Uczelnia jest patronem wydarzenia, a w spotkaniu wzięli udział nasi studenci, absolwenci i pracownicy.

W dniu 31 marca w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki w Warszawie odbyło się spotkanie koncepcyjne, podczas którego opracowane zostały założenia unikalnego w skali kraju programu "Top Young 100". Ideą programu jest wieloletnie wspieranie rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych najlepszych studentów logistyki przez wiodące w kraju przedsiębiorstwa.

Prace nad przygotowaniem programu koordynuje Pan Teodor Kula, Dyrektor Zarządzający ESA Logistika, przy współudziale Prezesa Zarządu PSML, Pana Mariusza Gerałtowskiego. Partnerami projektu są: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Z ramienia naszej uczelni w spotkaniu wzięli udział: Emilia Cygnarowicz oraz Kacper Caniboł, studenci kierunku Logistyka, Jakub Knauer, absolwent kierunku Logistyka inżynierska a także dr Krzysztof Niestrój, opiekun Naukowego Koła Logistyki DIALOG.