Wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN: OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1

Grant w konkursie OPUS na projekt badawczy pt. "Kształtowanie emergencji łańcucha dostaw za pomocą technologii Blockchain. Implikacje dla renty sieciowej w przechodnich triadach sfery usług" otrzymał dr hab. Artur Świerczek, prof. UE, pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej w Kolegium Zarządzania. Kwota finansowania projektu przez Narodowe Centrum Nauki w Konkursie OPUS to: 501 600 zł. 

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji