Z żalem zawiadamiamy o śmierci Śp. Prof. dr hab. Danuty Kempny

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

Prof. dr hab. Danuty Kempny

 

Profesor honorowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Profesor nauk ekonomicznych, Naukowca, Badacza i Nauczyciela akademickiego
Autorki wielu publikacji z zakresu Logistyki

Kierownik Katedry Logistyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania /2008-2015/
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Katowice /1974-1981/, Członkini Polskiego Towarzystwa Logistycznego /1992-2020/
Promotorki prac magisterskich i doktorskich, Recenzentki prac naukowych,
Za działalność naukowo-badawczą i publikacyjną wielokrotnie nagradzana, między innymi, Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
 Nagrodami Rektora macierzystej Uczelni oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
Odznaczonej między innymi: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Wychowankowie i współpracownicy wspominają z wdzięcznością czas wspólnej pracy: zajęcia dydaktyczne, dyskusje, obrony, wykłady, seminaria i konferencje,

Pamięć o Pani Profesor pozostanie żywa poprzez Jej dorobek naukowy i publikacje ale także ślad jaki pozostawiła w wielu sercach.