Przejdź do menu Przejdź do treści

LOGISTYKA - charakterystyka kierunku

Kierunek studiów LOGISTYKA został powołany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwałą Senatu nr 14/2007/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku. Kierunek ten zastąpił prowadzoną dotychczas na Wydziale Zarządzania specjalność „Logistyka”.
Kształcenie na kierunku LOGISTYKA rozpoczęto w roku akademickim 2008/09 na dwuletnich studiach magisterskich, rok później uruchomiono trzyletnie studia licencjackie.

Od roku 2019/20 kierunek nosi nazwę Logistyka w Biznesie.

Studia licencjackie trwają 6 semestrów, natomiast studia magisterskie 4 semestry. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników Katedry Logistyki Ekonomicznej, Katedry Logistyki Społecznej, a także Katedry Badań Operacyjnych, Katedry Informatyki, Katedry Badań Konsumpcji, Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem oraz innych katedr.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po studiach na kierunku Logistyka Absolwent będzie znakomicie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką (np. u operatorów logistycznych i w przedsiębiorstwach handlowych) oraz instytucjach administracji, w których wymagana jest wiedza logistyczna. Studia na kierunku Logistyka pozwolą Ci na podjęcie ciekawej pracy w organizacjach i przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem oraz systemami logistycznymi.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ LOGISTYKĘ?

Wybierając studia na kierunku Logistyka poznasz zasady zarządzania działalnością logistyczną, które umożliwią Ci realizację tych marzeń. Nauczysz się sterować przepływem informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, logistyczną obsługą klienta, a także organizować operacyjną działalność oraz usprawniać zarządzanie logistyczne w obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Zdobędziesz wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3