Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencja 2018 - Budowanie łańcuchów dostaw jutra

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
Katedra Logistyki Ekonomicznej 

zaprasza na II Konferencję Naukową
z udziałem gości zagranicznych

Budowanie łańcuchów dostaw jutra

Katowice, 24-25 września 2018 roku

AKTUALNOŚCI

HARMONOGRAM KONFERENCJI

Mamy przyjemność ogłosić, że gośćmi specjalnymi podczas konferencji będą:
prof. Edward Sweeney (Dyrektor Aston Logistics & Systems Institute, Aston University) - "Engineering the Competitive Supply Chains of the Future"
prof. Nathalie Fabbe-Costes (Dyrektor Research Center for Transport and Logistics, Aix-Marseille University) - "Developing an understanding and a vision for shaping future supply chains"


CEL I MIEJSCE KONFERENCJI

Druga edycja konferencji poświęcona będzie ciągle aktualnym zagadnieniom rozwijania łańcuchów dostaw w warunkach niepewności, ryzyka oraz zagrożenia destabilizacji sytuacji geopolitycznej. Problematyka konferencji będzie także dotyczyła wizji rozwoju łańcuchów dostaw i możliwości łączenia różnych koncepcji w celu kształtowania logistyki w przyszłości. Bardzo ważnym elementem tych wizji jest społeczna odpowiedzialność biznesu związana ze stosowaniem specjalnych reguł ekonomicznych i społecznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz ochroną zasobów naturalnych. Istotnymi zagadnieniami poruszonymi podczas konferencji będą również usługi logistyczne i nowoczesne rozwiązania IT wspierające łańcuchy dostaw i logistykę, rola małych i średnich przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw.

Konferencja odbędzie się w budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (ul. Bogucicka 5).


FORMULARZ REJESTRACYJNY

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych


STRESZCZENIE - FORMATKA (PL)

STRESZCZENIE - FORMATKA (ANG)

REFERAT (8-10 stron) - FORMATKA


TEMATYKA KONFERENCJI
  
1. Ryzyko, niepewność i możliwości funkcjonowania i rozwijania łańcuchów dostaw w przyszłości
  2. Logistyka w warunkach niepewności gospodarczej
  3. Budowanie i rozwijanie kompetencji logistyków
  4. Wizja rozwoju łańcuchów dostaw i logistyki
  5. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw – wizja przyszłości
  6. Kierunki rozwoju logistyki miejskiej
  7. Logistyka i łańcuchy dostaw w nietypowych zastosowaniach w przyszłości
  8. Trendy gospodarcze i społeczne oraz ich wpływ na zarządzanie łańcuchami dostaw
  9. Społecznie odpowiedzialne łańcuchy dostaw
10. Usługi logistyczne i kierunki ich rozwoju
11. Wirtualne łańcuchy dostaw
12. Rozwiązania techniczne oraz IT wspierające procesy logistyczne i łańcuchy dostaw przyszłości


RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI
  1. dr hab. Danuta Kisperska-Moroń, prof. UE (Przewodnicząca), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  2. prof. dr Mats Abrahamsson, Linköping University
  3. prof. dr Michael Bourlakis, Cranfield University
  4. prof. dr Michael Browne, University of Gothenburg
  5. prof. dr Pietro Evangelista, University of Naples Federico II
  6. prof. dr René de Koster, Rotterdam School of Management
  7. prof. dr Stefan Minner, Technische Universität München
  8. prof. dr hab. Mirosław Chaberek, Uniwersytet Gdański
  9. prof. dr hab. Marek Ciesielski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
10. prof. dr hab. Andrzej Korzeniowski, dr h.c., Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
11. prof. dr hab. Stanisław Krawczyk, Uniwersytet Zielonogórski
12. prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski, Politechnika Wrocławska
13. prof. dr hab. Maciej Szymczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
14. prof. dr hab. Jarosław Witkowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
15. dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
16. dr hab. Mariusz Jedliński, prof. AM, Akademia Morska w Szczecinie
17. dr hab. Cezary Mańkowski, prof. UG, Uniwersytet Gdański


DZIEŃ POPRZEDZAJĄCY KONFERENCJĘ
W dniu 23 września 2018 oferujemy możliwość zwiedzenia Muzeum Śląskiego w Katowicach (dogodne położenie w centrum miasta). Zgłoszenia osób chętnych przyjmujemy poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej konferencji: scf.ue.katowice.pl


WAŻNE TERMINY KONFERENCYJNE

do 4 kwietnia 2018 przesłanie streszczenia wg umieszczonego na stronie internetowej formatu (na mail: scf@uekat.pl)

20 kwietnia 2018 potwierdzenie przyjęcia referatu na podstawie nadesłanego streszczenia 

do 25 maja 2018 przesłanie pełnej wersji referatu wg umieszczonego na stronie internetowej formatu (na e-mail: scf@uekat.pl), referat może być przygotowany w języku polskim lub angielskim

12 czerwca 2018
zatwierdzenie referatu do zamieszczenia w materiałach konferencyjnych w wersji elektronicznej

do 25 czerwca 2018
Autorka/-r otrzyma informację, w jakiej formie nastąpi prezentacja referatu (prezentacja ustna lub plakatowa). Wskazówki dotyczące formatu plakatu zostaną przesłane w ter
minie późniejszym

pod koniec czerwca ogłoszony zostanie harmonogram konferencji


OPŁATA KONFERENCYJNA
Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi:
— wniesiona do 30.04.2018 – 1000 PLN
— wniesiona do 31.05.2018 – 1200 PLN
— wniesiona do 30.06.2018 – 1350 PLN

Opłata obejmuje:
— uczestnictwo w konferencji (w tym zajęcia warsztatowe dot. podejmowania decyzji)
— materiały konferencyjne (księga abstraktów + teksty referatów w wersji elektronicznej),
— przerwy kawowe,
— obiady,
— uroczystą kolację,
— zwiedzenie Muzeum Śląskiego (zgłoszenie chęci zwiedzania - w formularzu rejestracyjnym).

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegów i dojazdu.  


MOŻLIWOŚĆ PUBLIKACJI REFERATU ORAZ ARTYKUŁU
Warunkiem publikacji referatu w materiałach konferencyjnych (w wersji elektronicznej) jest wniesienie opłaty i uczestnictwo przynajmniej jednego z autorów w konferencji.

Po konferencji uczestnicy będą mieli możliwość skierowania pełnej wersji artykułu (spełniającego wymagania publikacji naukowej oraz po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych) do publikacji w następujących czasopismach:
— Journal of Economics and Management (w j. angielskim): 12 pkt,
— Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (w j. polskim): 10 pkt.


JĘZYKI KONFERENCJI

Językami konferencji są język polski oraz język angielski.


ULOTKA O KONFERENCJI 
(do pobrania w formacie pdf)


Szczegółowe informacje dotyczące konferencji będą przekazywane w kolejnych komunikatach.


KONTO BANKOWE
Opłatę należy uiścić na konto bankowe wraz z dopiskiem:
„Łańcuchy jutra 2018 – imię i nazwisko uczestnika”
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ING Bank Śląski S.A., Katowice
nr 59 1050 1214 1000 0022 9625 8706
Dokładne dane UE w Katowicach znajdują się pod tym linkiem:
www.bip.ue.katowice.pl


ADRES DO KORESPONDENCJI
Katedra Logistyki Ekonomicznej
ul. Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 223
40-226 Katowice
e-mail: scf@uekat.pl
tel.: 32257-7230


PATRONAT HONOROWY
JM REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

 

PATRONAT MERYTORYCZNYPATRONAT MEDIALNY


KOMITET ORGANIZACYJNY
dr Piotr Hanus
dr Krzysztof Niestrój
dr inż. Marcin Świtała
mgr Krzysztof Zowada

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca