Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Logistyka w biznesie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Prof. dr hab. Artur Świerczek

Problematyka: system logistyczny, sterowanie zapasami, łańcuch logistyczny, łańcuch dostaw, transport, magazynowanie, obsługa klienta

 

Wybrane tytuły prac:

 • Funkcjonowanie spedytora na rynku usług logistycznych,
 • Ewolucja zarządzania działalnością transportową pod wpływem uwarunkowań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej na przykładzie firmy X,
 • Innowacyjne rozwiązania w procesie magazynowania na przykładzie usługodawcy logistycznego „XYZ”,
 • Obsługa klienta w kanale dystrybucji produktów branży motoryzacyjnej.
Dr Krzysztof Niestrój, prof. UE

Problematyka:  współpraca z dostawcami, planowanie produkcji, sieci logistyczne, logistyka dystrybucji, rozwój kompetencji logistycznych, projekty logistyczne, infrastruktura logistyczna, łańcuch dostaw


Wybrane tytuły prac:

 • Koncepcja Smart City – wzorce światowe i możliwości jej implementacji w Katowicach,
 • Failure mode and effects analysis w planowaniu i sterowaniu produkcją na przykładzie przedsiębiorstwa branży motoryzacyjnej,
 • Gry symulacyjne w rozwoju kompetencji pracowników logistyki,
 • Logistyka w e-sportowych imprezach masowych na przykładzie firmy ESL,
 • Bezpieczeństwo w unijnych łańcuchach dostaw żywności,    
 • Dashboard operacyjny w monitoringu procesów i operacji logistycznych przedsiębiorstwa chemicznego,
 • Dystrybucja cyfrowa multimediów w Polsce.
Dr Gabriela Hanus

Problematyka:  Obsługa klienta, systemy dystrybucji, marketing i sprzedaż usług logistycznych, nowe trendy w zachowaniach konsumentów


Wybrane tytuły prac:

 • Logistyczna obsługa klienta oraz jego satysfakcja w branży usług kurierskich, ekspresowych i pocztowych na przykładzie firmy X,
 • Logistyka dystrybucji produktów spożywczych na przykładzie firmy X,
 • Logistyczna obsługa klienta w przedsiębiorstwie międzynarodowym X.
Dr Piotr Hanus

Problematyka:  systemy informacji logistycznej, logistyka w przedsiębiorstwie, logistyczne aspekty obsługi dostawców i odbiorców w systemach dostaw przyszłości, zarządzanie procesami produkcji, bezpieczeństwo w systemach logistycznych, tworzenie zespołów pracowniczych dla potrzeb logistyki


Wybrane tytuły prac:

 • Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w logistyce,
 • Proces zakupów zaopatrzeniowych w przedsiębiorstwie X,
 • Realizacja zamówień w firmie X z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych,
 • Planowanie produkcji z wykorzystaniem systemów informatycznych ERP,
 • Procesy transportu i magazynowania w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym,
 • Branża transportowo-spedycyjna w aspekcie rozwoju nowych korytarzy transportowych, nowych technologii oraz zmian politycznych,
 • Organizacja procesu transportu oraz wykorzystanie elektronicznych giełd transportowych,
 • Perspektywy rozwoju komunikacji miejskiej w województwie śląskim,
 • Transport i jego oddziaływanie na środowisko naturalne,
 • Tworzenie warunków do wprowadzenia lean management w przedsiębiorstwie X,
 • Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie X.
Dr Marek Kasperek

Problematyka:  Zarządzanie projektem, zarzadzanie projektem w logistyce, zakupy, zaopatrzenie, badanie satysfakcji klienta, ocena i kwalifikacja dostawców, dystrybucja, optymalizacja zapasów, Lean Management


Wybrane tytuły prac:

 • Wpływ kosztów dodatkowych na organizację procesu transportu morskiego na przykładzie przedsiębiorstwa Unilever,
 • Determinanty wyboru firmy kurierskiej na przykładzie firmy kurierskiej DPD,
 • Ocena satysfakcji klientów branży paliwowej z QR,
 • Analiza porównawcza sprzed i po wprowadzenia Just in Time,
 • Optymalizacja przewozu ładunków niebezpiecznych w Lotos S.A.
Dr Anna Mercik

Problematyka:  logistyka miejska, Eurologistyka, systemy zarządzania transportem drogowym, zarządzanie projektem logistycznym, fundusze UE na projekty transportowe


Wybrane tytuły prac:

 • Wykorzystanie sprężonego gazu ziemnego (CNG) jako niskoemisyjnego źródła zasilania pojazdów ciężarowych,
 • Ocena wpływu dostępności infrastruktury drogowej w Polsce na koszty drogowego transportu ponadnormatywnego,
 • Optymalizacja procesów magazynowych poprzez  wdrożenie technologii rozszerzonej rzeczywistości.
Dr inż. Danuta Zwolińska

Problematyka:  Logistyczna obsługa klienta, systemy informatyczne zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem Systemów Informacji Logistycznej, kultura organizacyjna i kultura bezpieczeństwa pracy


Wybrane tytuły prac:

 • Zarządzanie procesem logistycznej obsługi klienta na podstawie wybranego przedsiębiorstwa,
 • Analiza i ocena nowoczesnych metod logistycznej obsługi klienta i możliwości ich wykorzystania w wybranym przedsiębiorstwie,
 • Analiza i ocena i wykorzystania kart kanban w systemie logistycznym wybranego przedsiębiorstwa,
 • Analiza i ocena systemu logistycznego w wybranym przedsiębiorstwie pod kątem realizowania reklamacji,
 • Rola przedstawiciela handlowego w systemie logistycznym wybranego przedsiębiorstwa,
 • Komputerowe wsparcie utrzymania ruchu na przykładzie wybranego systemu informatycznego.
Dr Krzysztof Zowada

Problematyka: zielona logistyka, projektowanie systemów logistycznych, zarządzanie zapasami, logistyczna obsługa handlu elektronicznego


Wybrane tytuły prac:

 • Rola gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie handlowym na przykładzie sieci handlowej X,
 • Obsługa logistyczna sklepu internetowego X,
 • Kierunki logistycznej obsługi klienta na przykładzie firmy transportowej,
 • Zarządzanie strefą kompletacji i wydań w magazynie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży automotiv,
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa XYZ na rynku TSL w warunkach pandemii (Covid-19),
 • Transport ładunków ponadgabarytowych w branży energii odnawialnej.
Dr Ryszard Piniecki

Problematyka:  Logistyczna obsługa klienta; logistyka dystrybucji, produkcji, zaopatrzenia, operacyjne aspekty zarządzania logistycznego (zapasy, magazynowanie, transport, prognozowanie, opakowania etc.); procesy logistyczne w łańcuchach i sieciach dostaw; zarządzanie logistyczne w łańcuchach dostaw; strukturalizacja współpracy uczestników łańcuchów i sieci dostaw, logistyka w strukturach organizacyjnych; Systemy Informacji Logistycznej


Wybrane tytuły prac:

 • Personalizacja logistycznej obsługi klienta z wykorzystaniem strategii CRM w przemyśle motoryzacyjnym 

 • Znaczenie usługi cross-dockingu w optymalizacji sieci dystrybucji spółki X
 • Reinżynieria gospodarki magazynowej w magazynie wyrobów gotowych i dystrybucji wybranego przedsiębiorstwa X
 • Implementacja systemów i technologii informacyjnych w logistyce na przykładzie systemów obsługi oraz systemów telematycznych w firmie X
 • Projekt rekonfiguracji systemu dystrybucji dóbr szybkiego zakupu na przykładzie sieci sklepów firmy X
 • Wykorzystanie kontenerowej jednostki ładunkowej w transporcie intermodalnym na przykładzie firmy X
 • Rola i znaczenie transportu w zachowaniu parametrów użytkowych dóbr z segmentu FMCG na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Kierunek International Business

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Prof. dr hab. Artur Świerczek

Problematyka:  Logistics System, Inventory Mgmt., Logistics Channel, Supply Chain, Transportation, Warehousing, Logistics Customer Service

 

Wybrane tytuły prac:

 • Deterministic and stochastic methods of inventory management,
 • Algorithms for optimal transportation solutions,
 • Time series analysis of independent demand for FMCG industry,
 • Cross-docking techniques in a warehousing process.

Kierunek Logistyka

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Dr  Anna Mercik

Problematyka:   logistyka miejska, Eurologistyka, systemy zarządzania transportem drogowym, zarządzanie projektem logistycznym, fundusze UE na projekty transportowe

 

Wybrane tytuły prac:

 • Wykorzystanie sprężonego gazu ziemnego (CNG) jako niskoemisyjnego źródła zasilania pojazdów ciężarowych,
 • Ocena wpływu dostępności infrastruktury drogowej w Polsce na koszty drogowego transportu ponadnormatywnego,
 • Optymalizacja procesów magazynowych poprzez  wdrożenie technologii rozszerzonej rzeczywistości.