Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Logistyka w biznesie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Prof. dr hab. Artur Świerczek

Problematyka: system logistyczny, sterowanie zapasami, łańcuch logistyczny, łańcuch dostaw, transport, magazynowanie, obsługa klienta

 

Wybrane tytuły prac:

 • Funkcjonowanie spedytora na rynku usług logistycznych,
 • Ewolucja zarządzania działalnością transportową pod wpływem uwarunkowań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej na przykładzie firmy X,
 • Innowacyjne rozwiązania w procesie magazynowania na przykładzie usługodawcy logistycznego „XYZ”,
 • Obsługa klienta w kanale dystrybucji produktów branży motoryzacyjnej.
Dr Krzysztof Niestrój, prof. UE

Problematyka:  współpraca z dostawcami, planowanie produkcji, sieci logistyczne, logistyka dystrybucji, rozwój kompetencji logistycznych, projekty logistyczne, infrastruktura logistyczna, łańcuch dostaw


Wybrane tytuły prac:

 • Koncepcja Smart City – wzorce światowe i możliwości jej implementacji w Katowicach,
 • Failure mode and effects analysis w planowaniu i sterowaniu produkcją na przykładzie przedsiębiorstwa branży motoryzacyjnej,
 • Gry symulacyjne w rozwoju kompetencji pracowników logistyki,
 • Logistyka w e-sportowych imprezach masowych na przykładzie firmy ESL,
 • Bezpieczeństwo w unijnych łańcuchach dostaw żywności,    
 • Dashboard operacyjny w monitoringu procesów i operacji logistycznych przedsiębiorstwa chemicznego,
 • Dystrybucja cyfrowa multimediów w Polsce.
Dr Gabriela Hanus

Problematyka:  Logistyczna obsługa klienta, kanały dystrybucji, marketing i sprzedaż usług logistycznych, wpływ nowych trendów w zachowaniach konsumentów na kierunki rozwoju logistyki, logistyka w nietypowych zastosowaniach, postawy konsumentów


Wybrane tytuły prac:

 • Kanały dystrybucji w branży gastronomicznej na przykładzie restauracji Mcdonald’s. 
 • Ocena logistycznej obsługi klienta w branży fitness na przykładzie firmy X.  
 • Logistyczna obsługa klienta oraz jego satysfakcja w branży usług kurierskich, ekspresowych i pocztowych na przykładzie firmy InPost.
 • Logistyczna obsługa klienta w biurach podróży na podstawie biura podróży X.
Dr Piotr Hanus

Problematyka:  systemy informacji logistycznej, logistyka w przedsiębiorstwie, logistyczne aspekty obsługi dostawców i odbiorców w systemach dostaw przyszłości, zarządzanie procesami produkcji, bezpieczeństwo w systemach logistycznych, tworzenie zespołów pracowniczych dla potrzeb logistyki, nowe technologie w logistyce


Wybrane tytuły prac:

 • Grywalizacja w logistyce,
 • Internet rzeczy w rozwoju funkcjonowania usługodawcy logistycznego w branży TSL,
 • Nowe technologie w procesie logistycznej obsługi klienta na przykładzie przedsiębiorstwa ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A.,
 • Copacking w przedsiębiorstwie Tymbark-MWS Sp. z o.o. Oddział logistyka,
 • Łańcuch dostaw szczepionek antycovidowych przekształcenie przestrzeni publicznej w Jaworznie i jej wpływ na mobilność mieszkańców (Aspekt sfery logistyki miasta),
 • Warunki zarządzania projektem logistycznym na przykładzie firmy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska SP. Z O.O., należącej obecnie do Alstom Group Company,
 • Znaczenie wymogów ochrony środowiska w działalności operacyjnej operatorów logistycznych w świetle prawa środowiskowego wsparcie logistyczne operacji wojskowych,
 • Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w logistyce,
 • Logistyka w imprezach masowych,
 • Tworzenie warunków do wprowadzenia lean management w przedsiębiorstwie X,
 • Realizacja zamówień w firmie X z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych,
 • Planowanie produkcji z wykorzystaniem systemów informatycznych ERP,
 • Perspektywy rozwoju komunikacji miejskiej w województwie śląskim,
 • Transport i jego oddziaływanie na środowisko naturalne.
Dr Marek Kasperek

Problematyka:  Zarządzanie projektem, zarzadzanie projektem w logistyce, zakupy, zaopatrzenie, badanie satysfakcji klienta, ocena i kwalifikacja dostawców, dystrybucja, optymalizacja zapasów, Lean Management


Wybrane tytuły prac:

 • Wpływ kosztów dodatkowych na organizację procesu transportu morskiego na przykładzie przedsiębiorstwa Unilever,
 • Determinanty wyboru firmy kurierskiej na przykładzie firmy kurierskiej DPD,
 • Ocena satysfakcji klientów branży paliwowej z QR,
 • Analiza porównawcza sprzed i po wprowadzenia Just in Time,
 • Optymalizacja przewozu ładunków niebezpiecznych w Lotos S.A.
Dr Anna Mercik

Problematyka:  modele funkcjonowania operatorów transportowych, organizacja i optymalizacja procesów transportowcy, zrównoważona mobilność miejska, logistyka miejska, nowoczesne technologie transportowe, analiza kosztów transportu, polityka transportowa Unii Europejskiej, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektami logistycznymi, zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UE, decyzje inwestycyjne w logistyce


Wybrane tytuły prac:

 • Model funkcjonowania podmiotów działających na rynku morskiego transportu kontenerowego na przykładzie A.P. Moller-Maersk,
 • Transport drogowy towarów wrażliwych podlegający systemowi monitorowania drogowego przewozu w Polsce – analiza problemu,
 • Urządzenia transportu osobistego jako element zrównoważonej mobilności miejskiej na przykładzie Katowic
 • Organizacja przewozu paliw transportem kolejowym,
 • Wykorzystanie sprężonego gazu ziemnego (CNG) jako niskoemisyjnego źródła zasilania pojazdów ciężarowych,
 • Ocena wpływu dostępności infrastruktury drogowej w Polsce na koszty drogowego transportu ponadnormatywnego.
Dr inż. Danuta Zwolińska

Problematyka:  Logistyczna obsługa klienta, systemy informatyczne zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem Systemów Informacji Logistycznej, kultura organizacyjna i kultura bezpieczeństwa pracy


Wybrane tytuły prac:

 • Proces logistycznej obsługi klienta na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa,
 • Logistyka dystrybucji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa,
 • Rola logistyki w organizowaniu masowych imprez sportowych
 • Logistyczna obsługa klienta w podczas pandemii Covid-19 na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa,
 • Analiza wdrożenia systemu zarządzania jakością na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa,
 • Analiza i ocena metod zarządzania jakością i możliwości ich wykorzystania w obiegu dokumentów w logistyce,
 • Zmiany na rynku usług logistycznych,
 • Innowacyjne rozwiązania logistyki wewnętrznej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa,
 • Rola logistyki w branży e-commerce,
 • Gospodarka magazynowa na przykładzie wybranego składu magazynowego.
Dr Krzysztof Zowada

Problematyka: niskoemisyjna logistyka, zrównoważona logistyka, zielona logistyka, zarządzanie zapasami, logistyczna obsługa handlu elektronicznego


Wybrane tytuły prac:

 • Analiza oraz ocena wdrożeń "zielonej logistyki" w wybranych przedsiębiorstwach branży TSL,
 • Logistyka dystrybucji na przykładzie hurtowni słodyczy XYZ,
 • Organizacja logistyki odpadów komunalnych w przedsiębiorstwie X na przykładzie miast Y,
 • Wykorzystanie koncepcji sharing economy w obszarze mobilności miejskiej mieszkańców GZM,
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa XYZ na rynku TSL w warunkach pandemii (Covid-19),
 • Transport ładunków ponadgabarytowych w branży energii odnawialnej.
Dr Ryszard Piniecki

Problematyka:  Logistyczna obsługa klienta, Logistyka w usługach, Usługi logistyczne i rynek usług logistycznych, Logistyka dystrybucji, produkcji i zaopatrzenia, Operacyjne aspekty zarządzania logistycznego, Zarządzanie logistyczne w łańcuchach dostaw, Strukturalizacja logistyki w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw.


Wybrane tytuły prac:

 • Personalizacja logistycznej obsługi klienta z wykorzystaniem strategii CRM w przemyśle motoryzacyjnym,
 • Znaczenie usługi cross-dockingu w optymalizacji sieci dystrybucji spółki X,
 • Reinżynieria gospodarki magazynowej w magazynie wyrobów gotowych i dystrybucji wybranego przedsiębiorstwa X,
 • Implementacja systemów i technologii informacyjnych w logistyce na przykładzie systemów obsługi oraz systemów telematycznych w firmie X,
 • Projekt rekonfiguracji systemu dystrybucji dóbr szybkiego zakupu na przykładzie sieci sklepów firmy X,
 • Wykorzystanie kontenerowej jednostki ładunkowej w transporcie intermodalnym na przykładzie firmy X,
 • Rola i znaczenie transportu w zachowaniu parametrów użytkowych dóbr z segmentu FMCG na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ,
 • Wpływ jakości logistycznej obsługi klienta na zadowolenie klientów w wybranym przedsiębiorstwie usługowym,
 • Znaczenie systemów informatycznych w redukcji kosztów zaopatrzenia przykładowej firmy usługowej,
 • Zarządzanie zakupami zaopatrzeniowymi materiałów technicznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym X,
 • Organizacja gospodarki magazynowej w firmie Y,
 • Rola spedycji na rynku usług logistycznych na przykładzie firmy spedycyjnej Z.

Kierunek International Business

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Prof. dr hab. Artur Świerczek

Problematyka:  Logistics System, Inventory Mgmt., Logistics Channel, Supply Chain, Transportation, Warehousing, Logistics Customer Service

 

Wybrane tytuły prac:

 • Deterministic and stochastic methods of inventory management,
 • Algorithms for optimal transportation solutions,
 • Time series analysis of independent demand for FMCG industry,
 • Cross-docking techniques in a warehousing process.

Kierunek Logistyka

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Dr  Anna Mercik

Problematyka:   modele funkcjonowania operatorów transportowych, organizacja i optymalizacja procesów transportowcy, zrównoważona mobilność miejska, logistyka miejska, nowoczesne technologie transportowe, analiza kosztów transportu, polityka transportowa Unii Europejskiej, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektami logistycznymi, zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UE, decyzje inwestycyjne w logistyce

 

Wybrane tytuły prac:

 • Model funkcjonowania podmiotów działających na rynku morskiego transportu kontenerowego na przykładzie A.P. Moller-Maersk
 • Transport drogowy towarów wrażliwych podlegający systemowi monitorowania drogowego przewozu w Polsce – analiza problemu
 • Urządzenia transportu osobistego jako element zrównoważonej mobilności miejskiej na przykładzie Katowic
 • Organizacja przewozu paliw transportem kolejowym
 • Wykorzystanie sprężonego gazu ziemnego (CNG) jako niskoemisyjnego źródła zasilania pojazdów ciężarowych,
 • Ocena wpływu dostępności infrastruktury drogowej w Polsce na koszty drogowego transportu ponadnormatywnego.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3