Przejdź do menu Przejdź do treści

Czwarte seminarium naukowo-dydaktyczne

13 grudnia 2016 r. w Auli Prof. Zbigniewa Pawłowskiego odbyła się 4. edycja seminarium naukowo-dydaktycznego pt. "Koncepcja zrównoważonego rozwoju w marketingu zakupów i w logistyce".

W swoich wystąpieniach pracownicy naszej uczelni, przedstawiciele praktyki gospodarczej oraz studenci kierunku Logistyka (WZ) podjęli tematykę zrównoważonego rozwoju w obszarze marketingu i logistyki.

Podczas seminarium przeprowadzono ponadto konkurs na najlepszą prezentację. Jury konkursu wyróżniło referat pt. "Zrównoważone źródła pozyskiwania surowców w łańcuchach dostaw na przykładzie urban mining" autorstwa: Martyny Siwiec, Mateusza Mycaka oraz Jakuba Żurawika.

Organizatorami wydarzenia były: Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki oraz Katedra Logistyki Ekonomicznej.

Trzecie seminarium naukowo-dydaktyczne

W dniu 15 grudnia 2015 r. odbyło się III seminarium naukowo-dydaktyczne. W bieżącym roku tematyka dotyczyła "Nowoczesnych technologii w logistyce zaopatrzenia i marketingu zakupów".

Organizatorami seminarium byli: dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat i dr Beata Reformat z Katedry Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego oraz dr Piotr Hanus z Katedry Logistyki Ekonomicznej.

W seminarium uczestniczyli studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, studiujący na kierunku Logistyka i MSG na Wydziale Zarządzania. Gościem seminarium był mgr Ireneusz Plaza, trener-konsultant z zakresu Supply Chain i Lean Manufacturing, który wygłosił prelekcję na temat "Przedsiębiorstwo przyszłości" ("Factory of the future").

Uczestników seminarium w imieniu organizatorów powitała dr hab. Katarzyna Bilińska – Reformat. Pierwsza część seminarium związana była z tematyką zastosowania i możliwościami rozwoju nowych technologii w logistyce zaopatrzenia i działalności centrum dystrybucji na przykładzie firmy NO LIMIT. W dalszej części zostały zaprezentowane wystąpienia dotyczące marek własnych i sieci handlowych. Część pierwszą zakończyło wystąpienie na temat magazynowego systemu AutoStore. W części drugiej wystąpienia dotyczyły zastosowań technologii beacon’ów w działalności przedsiębiorstw usługowych i ich roli w kształtowaniu relacji z dostawcami, a także automatyzacji procesów magazynowych poprzez wykorzystanie technologii high-tech. Nietuzinkowa tematyka dotyczyła także zaprezentowania roli aplikacji Quandoo w działalności restauracji oraz jej pośredniego wpływu na system dostaw produktów do restauracji.

Część drugą seminarium zakończyło wystąpienie praktyka, mgra Ireneusza Plazy, absolwenta naszej Uczelni. Tematyka poruszona w wystąpieniu gościa dotyczyła głównych aspektów, które już kształtują i będą wpływały na rozwój działalności przedsiębiorstw w przyszłości. Skupiają się one głównie wokół obszarów takich, jak: aspekty ekologiczne, optymalizacja procesów logistycznych i ich kosztów oraz działań związanych ze spełnianiem oczekiwań klientów i realizacją wyzwań społecznych. Realizacja działań w tych obszarach, zdaniem praktyka, będzie z pewnością wspierana przez nowoczesne technologie w tym rozwiązania autonomiczne.

Zamknięcia seminarium dokonała dr hab. Katarzyna Bilińska i dr Piotr Hanus, zapraszając wszystkich na kolejne spotkanie w przyszłym roku.

Drugie seminarium naukowo-dydaktyczne

 W dniu 10.12.2014 roku odbyło się II naukowo-dydaktyczne seminarium pt. „Determinanty rozwoju logistyki zaopatrzenia i systemów dystrybucji przedsiębiorstw” z udziałem praktyków. Organizatorami seminarium byli: dr Katarzyna Bilińska-Reformat z Katedry Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego oraz dr Piotr Hanus, dr Marcin Świtała, dr Krzysztof Niestrój z Katedry Logistyki Ekonomicznej.   Uczestnikami seminarium byli studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, studiujący na kierunku Logistyka i MSG na Wydziale Zarządzania. Gośćmi seminarium byli: prof. UE dr hab. Danuta Kisperska-Moroń z Katedry Logistyki Ekonomicznej, mgr inż. Ryszard Pawleta, Dyrektor Trelleborg Sealing Profiles, mgr Ireneusz Plaza, trener-konsultant z zakresu Supply Chain i Lean Manufacturing.    

Seminarium rozpoczęło się o godzinie 11.45 w budynku P. Uczestników seminarium i zaproszonych gości w imieniu organizatorów powitała dr Katarzyna Bilińska-Reformat i dr Piotr Hanus. Przedstawiony został komitet organizacyjny, zaproszeni goście oraz cele seminarium po czym nastąpiła prezentacja referatów. 

Prezentacja referatów była podzielona na dwie części. Rozpoczęła się ona od wystąpienia mgra inż. Ryszarda Pawlety, Dyrektora w Trelleborg Sealing Profiles, który przybliżył tematykę działalności międzynarodowej firmy Trelleborg i wymagań stawianych osobom ubiegającym się o pracę. Prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie studentów, a po nim nastąpiło zadawanie pytań i dyskusja. Ważnym głosem w dyskusji było zdanie Pani Prof. Danuty Kisperskiej-Moroń, która zwróciła uwagę na konieczność doceniania swojej wiedzy przez młodych adeptów logistyki – studentów. W dalszej części zostały zaprezentowane referaty związane z tematyką i możliwościami rozwoju kanałów internetowych wspierających dystrybucję wyrobów, zachowań młodych nabywców i ich wpływu na realizację sprzedaży w handlu detalicznym, a także poruszona została tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu w relacjach z dostawcami.

Tematyka drugiej części seminarium skupiała się elementach związanych z oceną i wyborem dostawców, wykorzystaniem pojazdów autonomicznych i wpływem nowych rozwiązań na kształtowanie transportu w przyszłości, a także dotyczyła determinant rozwoju logistyki zaopatrzenia i systemów dystrybucji przedsiębiorstw na wybranych przykładach. Część drugą seminarium zakończyło wystąpienie mgra Ireneusza Plazy, trenera-konsultanta z zakresu Supply Chain i Lean Manufacturing, który był kiedyś studentem Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Tematyka poruszona w wystąpieniu naszego gościa dotyczyła miejsca logistyki w przedsiębiorstwach widzianego oczami konsultanta. Pan mgr Ireneusz Plaza zwrócił w swoim wystąpieniu uwagę na marnotrawione potencjały logistyki w obszarach zasobów ludzkich, organizacji przedsiębiorstw, uwarunkowań zewnętrznych oraz infrastruktury. Uczestnicy seminarium prezentujący referaty otrzymali certyfikaty, zaś pozostałe osoby zaświadczenia uczestnictwa. Zamknięcia seminarium dokonał dr Piotr Hanus, zapraszając jednocześnie wszystkich na kolejne spotkanie.

dr Katarzyna Bilińska-Reformat
dr Piotr Hanus
dr Krzysztof Niestrój
dr inż. Marcin Świtała

Pierwsze seminarium naukowo-dydaktyczne

W dniu 17.12.2013 roku odbyło się pierwsze międzyuczelniane seminarium naukowo-dydaktyczne pt. „Współczesne tendencje w marketingu zakupów i logistyce zaopatrzenia”, zorganizowane przez Katedrę Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, Zakład Logistyki i Zarządzania Projektami Logistycznymi w Katedrze Logistyki Ekonomicznej oraz Naukowe Koło Logistyki "Dialog". Uczestnikami seminarium byli studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia z Uniwersytetu Opolskiego (Koło Naukowe Logistyki LogPoint) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 


Gościem seminarium był Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński, a honorowy patronat nad seminarium objął Kurator kierunku Logistyka prof. zw. dr hab. Danuta Kempny. Jego Magnificencja Rektor w słowie skierowanym do uczestników seminarium podkreślił rangę i znaczenie tego typu inicjatyw - ważnych dla kształtowania i wymiany wiedzy oraz zdobywania doświadczeń przez młodych adeptów sztuki ekonomicznej.

 

Pierwsza część seminarium dotyczyła zagadnień koncepcji marketingowej we współczesnej działalności przedsiębiorstw, zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie działań sieci handlowych, współpracy z dostawcami. Druga część koncentrowała się na zagadnieniach koncepcyjnych logistyki zaopatrzenia, e-narzędzi w logistyce zaopatrzenia oraz na ocenie dostawców.

 

Podsumowania seminarium dokonała prof. zw. dr hab. Danuta Kempny, przekazując wyrazy uznania prelegentom oraz podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania seminarium naukowo-dydaktycznego. Uczestnicy seminarium otrzymali certyfikaty, które wręczone zostały przez prof. zw. dr hab. Danutę Kempny i dr Piotra Hanusa.

 

Organizatorzy seminarium składają wszystkim życzenia zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia wszystkich planów i zamierzeń w nadchodzącym Nowym Roku 2014!

 

dr Katarzyna Bilińska-Reformat
dr Piotr Hanus
dr Krzysztof Niestrój
dr Marcin Świtała

 

 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3