Przejdź do menu Przejdź do treści

Dzień Łańcucha Dostaw, 11 kwietnia 2019 r. Supply Chain Day, April 11-th, 2019


Wizyta studyjna w oddziale Dachser Sosnowiec

Warsztat „Przepływ materiałów oraz informacji w procesie produkcyjnym. Wykorzystanie narzędzi Lean w usprawnianiu procesów w łańcuchu dostaw”

Warsztat „Budowanie strategii zakupowej”

Warsztat Akademia TransEdu

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 kwietnia 2019 r. w ramach obchodów Dnia Łańcucha Dostaw odbędą się aż cztery wydarzenia. Zaproszenie na pierwsze trzy kierujemy do wszystkich studentów i pracowników uczelni, a w szczególności do studentów studiujących na kierunkach: Logistyka, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Analityka Gospodarcza.


REJESTRACJA

Uczestnictwo w wydarzeniach wymaga REJESTRACJI (do 1 kwietnia włącznie w przypadku wizyty w Dachser oraz do 7 kwietnia włącznie w przypadku warsztatów). Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby rejestrujące się oświadczają, że zapoznały się z klauzulą przetwarzania danych osobowych RODO. Potwierdzenie rejestracji może nastąpić do dwóch dni po zarejestrowaniu się przez studentkę/studenta i odbywać się będzie mailowo.

W przypadku, gdy zarejestrowana osoba zrezygnuje w uczestnictwie w wyjeździe lub warsztatach z przyczyn losowych, zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym mailowo. Umożliwi to wówczas poinformowanie osób z listy rezerwowej o możliwości udziału w wydarzeniu (według kolejności zgłoszeń). Nie jest przewidziane rezygnowanie bez podania przyczyny/usprawiedliwienia się. Informacje o uczestnikach wydarzeń zostaną przekazane do odpowiednich Dziekanatów w celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach.

 

1. Wizyta studyjna w oddziale Dachser Sosnowiec 

Pierwszym z wydarzeń jest wyjazd studyjny do oddziału firmy Dachser w Sosnowcu na zaproszenie Pana dra inż. Grzegorza Lichocika, Prezesa Dachser Sp. z o.o. Ze względów organizacyjnych w wycieczce może wziąć udział do 30 studentów. Liczba ta została ustalona w porozumieniu z firmą Dachser. Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu, w tym harmonogram oraz wymogi, znajdują się na dole strony.


2. Warsztat „Przepływ materiałów oraz informacji w procesie produkcyjnym. Wykorzystanie narzędzi Lean w usprawnianiu procesów w łańcuchu dostaw”, sala 403A, od 09:50 do 13:20

Drugim z planowanych wydarzeń jest warsztat w formie gry symulacyjnej, który zostanie przeprowadzony przez Pana mgra inż. Roberta Jękota oraz Panią mgr Patrycję Lewandowską z firmy Nexteer. Opiekę merytoryczną sprawuje Pani mgr Anna Ossowska, Dyrektor Łańcucha Dostaw firmy Nexteer, członkini Rady Programowej Kierunku Logistyka na Wydziale Zarządzania. Szczegółowy plan warsztatu:
1. Powitanie – wprowadzenie do gry symulacyjnej
2. Opis celu symulacji
3. Przedstawienie zasad oraz runda I symulacji
4. Analiza procesu pod kątem przepływu materiałów oraz informacji
5. Sesja kaizen: wprowadzenie usprawnień procesowych wytypowanych przez uczestników
6. Runda II
7. Sesja kaizen: wdrożenie wybranych narzędzi lean, wybranych przez uczestników
8. Runda III
9. Omówienie wyników. Panel dyskusyjny


3. Warsztat „Budowanie strategii zakupowej”, sala 404A, od 09:50 do 13:20
 

Trzecim z wydarzeń jest warsztat, który poprowadzi Pani mgr Agata Kulikowska, Specjalista Wiodący ds. Zarządzania Zakupami w Tauron Polska Energia S.A. Plan warsztatu:
1. Co to jest strategia zakupu
2. Elementy strategii zakupu – ogólnie, (praca zespołowa nad szczegółami)
3. Dźwignie optymalizacyjne – przykłady (burza mózgów)
4. Narzędzia analizy rynku
5. Metody szacowania oszczędności
6. Podsumowanie


4. Warsztat Akademia TransEdu, sala 115A (komputerowa), od 09:50 do 13:20

Czwartym wydarzeniem w ramach Dnia Łańcucha Dostaw będzie warsztat Akademia TransEdu: Logistyka 4.0, prowadzony przez Pana Bogumiła Paszkiewicza, TransEdu Project Managera. W warsztacie uczestniczyć będą uczniowie szkoły średniej – Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Plan warsztatów:
1. Wprowadzenie do Logistyki 4.0
2. Omówienie narzędzi zintegrowanych w jeden system w ramach logistyki 4.0
3. Warsztaty symulacyjne na komputerach
4. Podsumowanie i omówienie wyników


Głównym organizatorem Dnia Łańcucha Dostaw z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest Katedra Logistyki Ekonomicznej. Działania koordynują: dr Piotr Hanus oraz dr Krzysztof Niestrój. Dzień Łańcucha Dostaw w naszej Uczelni organizowany jest po raz piąty. Nasza Uczelnia była pierwszym ośrodkiem w Polsce, który włączył się w organizację tego wydarzenia.

 

Strona europejska wydarzenia

 

WYJAZD STUDYJNY DO ODDZIAŁU DACHSER W SOSNOWCU - PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYSTKIMI INFORMACJAMI


Podstawowe informacje dotyczące zachowania w zakładzie i ubioru

Szczegółowe informacje dotyczące zasad poruszania się i zachowania zostaną przekazane podczas szkolenia BHP w zakładzie. W zakładzie poruszać się można tylko wyznaczonymi ścieżkami lub za osobą oprowadzającą. Należy zachować dyscyplinę i słuchać poleceń osoby oprowadzającej (!!!). Wymogi dotyczące ubioru:

- sportowy ubiór BEZ ŻADNYCH LUŹNYCH, POWIEWAJĄCYCH ELEMENTÓW (DOTYCZY PAŃ I PANÓW!). W PRZYPADKU PAŃ - nie można mieć zamaszystych spódnic, szali itd.

- DŁUGIE WŁOSY – muszą być SPIĘTE, NIE POWINNY FALOWAĆ

- Należy zabrać wygodne, sportowe obuwie na płaskiej podeszwie; w przypadku Pań - absolutnie zabronione są szpilki.

Program wyjazdu

- Zbiórka przed wyjazdem o godzinie 08.40, CNTI - parking, Bogucicka 5
- Wyjazd - o 09.00 z parkingu CNTI
- Szkolenie BHP w Oddziale w Sosnowcu
- Prezentacja firmy
- Zwiedzanie firmy
- Poczęstunek
- Dyskusja i pytania
- Przewidywana godzina zakończenia i wyjazd z Sosnowca – około godz. 14.00
- Przewidywany przyjazd do Katowic - około 14.30-15.00, CNTI - parking, Bogucicka 5

------

Ewentualne pytania należy kierować na adres:

piotr.hanus@uekat.pl oraz do wiadomości (DW) krzysztof.niestroj@ue.katowice.pl

Przed przesłaniem jakichkolwiek zapytań dotyczących wyjazdu lub warsztatów należy szczegółowo zapoznać się z informacjami podanymi na niniejszej stronie oraz w nagłówku formularza rejestracyjnego.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca