Przejdź do menu Przejdź do treści

Współpraca z ZSAEiO

Rok akademicki 2017/2018 to kolejny rok udanej współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz ZSAEiO w Bytomiu.  Uczniowie technikum logistycznego wzięli udział w licznych warsztatach zorganizowanych pod kierunkiem mgr Krzysztofa Zowady (Katedra Logistyki Ekonomicznej).

Kolejny rok dobrej współpracy zakończył się II już edycją Dnia Logistyka z UE w Katowicach.

Zespół Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach

W ramach współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego z Zespołem Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach w kwietniu odbyły się dwa spotkania. Pierwsze z nich, 1 kwietnia 2016 r. dotyczyło prezentacji oferty dydaktycznej  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uczniom tegorocznych klas maturalnych. Po powitaniu gości przez Dyrekcję szkoły oficjalnego otwarcia spotkania dokonała Pani mgr Małgorzata Herman.

Spotkanie podzielone zostało na dwie części. W pierwszej zostały zaprezentowane przez dr Piotra Hanusa możliwości podjęcia studiów na poszczególnych Wydziałach w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (kierunki studiów i specjalności) oraz główne informacje dotyczące kontaktu i uzyskania informacji przez uczniów na temat oferty edukacyjnej w Uniwersytecie. W części drugiej zostały zaprezentowane wykłady dla młodzieży z następującej tematyki:

- dr Grzegorz Głód, Prodziekan Wydziału Ekonomii  ds. Studiów Niestacjonarnych, wygłosił wykład pt. „Współczesny menedżer”, w którym przybliżone zostały aspekty pracy menedżera,  stojące przed nim wyzwania oraz przedstawione zostały cechy, którymi musi posiadać i rozwijać menedżer przyszłości

- dr inż. Tomasz Zieliński, Dziekan Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku, wygłosił wykład pt. „Źródło bogactwa. Od gospodarki rolniczej do e-gospodarki”, który przybliżał zagadnienia związane ze sposobami postrzegania bogactwa oraz współczesnymi warunkami kształtowania działań przedsiębiorstw w ramach gospodarki elektronicznej

- dr Piotr Hanus wygłosił wykład pt. „Logistyka”, który dla uczniów różnych specjalności przybliżał tematykę logistyczną, wskazywał różne obszary funkcjonalne logistyki oraz prezentował główne problemy, z jakimi parają się zazwyczaj logistycy.

Każda z prezentacji ilustrowana była ciekawymi przykładami z praktyki.

Drugim wydarzeniem był „Dzień Logistyka” (20.04.2016 r.), który odbył się już po raz trzeci. Na Uczestniczył w nim Pan dr Piotr Hanus (opiekun szkoły). Po powitaniu przez Panią wicedyrektor szkoły, mgr Małgorzatę Albrycht, w którym zwrócona została szczególna uwaga na potrzebę wysokiej jakości kształcenia zawodowego, wykład wygłosił Pan dr Piotr Hanus. Tematem prelekcji była: „Logistyka w praktyce. Wybrane casy logistyczne”. Dzień Logistyka zakończyły tradycyjne gry i zabawy sportowe zorganizowane przez uczniów szkoły.

Kolejne warsztaty logistyczne

W dniu 5 oraz 25 kwietnia odbyły się kolejne warsztaty logistyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizowane w ramach podpisanej współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

Tym razem młodzi logistycy z ZSAEiO w Bytomiu pod okiem mgr Krzysztofa Zowady rozwiązywali zadania z zakresu zarządzania procesami transportowymi w przedsiębiorstwach.

Warsztaty w ZSAEiO

Przygotowanie planu imprezy masowej oraz analiza systemów odnawiania zapasów to zagadnienia z którymi w dniach 12 listopada oraz 3 grudnia br. zmagali się uczniowie klas logistycznych ZSAEiO w Bytomiu.

Wizyta naszego pracownika – mgr Krzysztofa Zowady odbyła się w ramach podpisanej umowy o współpracę pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach a ZSAEiO w Bytomiu.

Wizyta w ZSEU w Zabrzu

W dniu 24 listopada br. w ramach podpisanej umowy o współpracę pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach a ZSEU w Zabrzu, pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej mgr Krzysztof Zowada przeprowadził w klasie IV technikum logistycznego mini-wykład pt. Logistyka – inspirujące strategie, podziwiane firmy świata.

 

Tego samego dnia w szkolnym laboratorium logistycznym uczniowie klasy II wzięli udział w warsztacie dotyczącym Systemów odnawiania zapasów, gdzie podejmowali decyzje związane z procesami zarządzania zapasami w sieci handlowej.

Kolejne warsztaty przed nami ....

Dzień Przedsiębiorczości w Żorach z naszym udziałem

Na zaproszenie Zespołu Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach, 20 listopada 2015 r. pracownicy naszego Uniwersytetu, dr Piotr Hanus z Katedry Logistyki Ekonomicznej (opiekun szkoły) oraz dr Bartłomiej Gabryś z Katedry Przedsiębiorczości, mieli okazję uczestniczyć w uroczystym spotkaniu z uczniami, dyrekcją i nauczycielami szkoły oraz przedstawicielami żorskich pracodawców, które zostało zorganizowane z okazji Dnia Przedsiębiorczości. Uroczystość została otwarta przez Panią dyrektor szkoły, mgr Janinę Satławę, która powitała zaproszonych gości oraz uczniów ZS nr 2. Dalszą część spotkania poprowadziły wychowawczynie, Pani mgr Joanna Krupa oraz Pani mgr Małgorzata Herman przedstawiając ideę Dnia Przedsiębiorczości oraz przybliżając jego główny cel, którym jest propagowanie przedsiębiorczości wśród uczniów.

Pan dr Piotr Hanus podczas swojego wystąpienia pt. „Czy warto się uczyć (studiować)?” przybliżył uczniom kierunki studiów i możliwości podjęcia kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym oraz zaprezentował wybrane formy aktywności poszerzające wiedzę studentów (m. in. wyjazdy studyjne, koła naukowe). W drugiej części swojego wystąpienia zaprezentował przykłady rozwoju ścieżki kariery zawodowej studentów i możliwości jej kształtowania w oparciu o wykształcenie, cechy osobowości związane z przedsiębiorczością danej osoby i nastawieniem na realizację zamierzonych celów. Pan dr Bartłomiej Gabryś poprowadził interaktywny wykład zatytułowany „Czy przedsiębiorczości można się nauczyć?”. Uczniowie mogli usłyszeć, że w dzisiejszy świat traktuje przedsiębiorczość znacznie szerzej niż pierwsze jej definicje dotyczące głównie własności kapitału i prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość bowiem to aktywne poszukiwanie szans oparte o kreatywność i innowacyjność, bez względu na miejsce lub formę jej wykorzystania. A sukces działań przedsiębiorczych jest w dużej mierze wynikiem wytrwałości i patrzenia w przyszłość, uczenia się na błędach, burzenia utartych ścieżek postępowania.

Dzień Przedsiębiorczości uświetniła stojąca na wysokim poziomie część artystyczna, która została przygotowana i poprowadzona w całości przez uczniów szkoły.

Spotkanie to nie było jedynym z dotychczasowych wydarzeń odbywających się regularnie w ramach współpracy ZS nr 2 w Żorach z naszym Uniwersytetem i podejmowanych inicjatyw. Jedną z form aktywności było plenerowe spotkanie uczniów z praktykiem, absolwentką naszej Uczelni Panią mgr Anną Oleksy, które odbyło się 25 września br. Podczas spotkania uczniowie mogli poznać m. in. przykłady zdobywania doświadczeń zawodowych i roli, którą pełni w tym procesie edukacja (studia). Młodzież miała też okazję do skonfrontowania własnych wyobrażeń zawodowych i mogła uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania. Bardzo liczna grupa uczniów z ZS nr 2 w Żorach uczestniczy również w zajęciach programu ELiT.

II edycja Dnia Logistyka w Żorach z naszym udziałem

Na zaproszenie Zespołu Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach 1 kwietnia 2015 r. pracownicy Katedry Logistyki Ekonomicznej już po raz drugi mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z uczniami i nauczycielami szkoły w ramach Dnia Logistyka.

Uroczystość została otwarta przez mgr Joannę Krupę, która powitała zaproszonych gości oraz uczniów ZS nr 2. W dalszej kolejności głos zabrał mgr Krzysztof Zowada. Witając uczniów w imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pokrótce przedstawił cel wizyty, którym było:

- przeprowadzenie warsztatów nt. "Optymalizacja w logistyce" (mgr Krzysztof Zowada),

- wygłoszenie prelekcji nt. "Logistyk w przedsiębiorstwie. Zaprezentowanie głównych oczekiwań firm" (dr Piotr Hanus).

Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele Żorskiej Izby Gospodarczej. Po części oficjalnej nastąpiła również część artystyczna oraz quiz o tematyce logistycznej przygotowany przez uczniów szkoły.

Podczas spotkania dr Piotr Hanus i mgr Krzysztof Zowada mieli również okazję do rozmów z wicedyrektor szkoły mgr Janiną Pyrchałą oraz opiekunami i wychowawcami uczniów: mgr inż. Małgorzatą Herman, mgr Joanną Krupą, mgr Małgorzatą Albrycht oraz mgr Zdzisławą Staroń na tematy związane z rozwijaniem edukacji młodzieży.

Dzień Logistyka - z wizytą w Zespole Szkół nr 2 w Żorach

Na zaproszenie Zespołu Szkół nr 2 w Żorach, w dniu 26 marca pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej mgr Krzysztof Zowada spotkał się z uczniami technikum logistycznego w ramach zorganizowanego w tej szkole Dnia Logistyka.

Podczas wizyty naszego pracownika, uczniowie mięli okazję sprawdzić swoje umiejętności w zakresie podejmowania decyzji logistycznych. Własny transport czy obcy? Wynajem powierzchni magazynowej, czy rozbudowa własnego magazynu? Większy zapas, czy częstsze dostawy? - to tylko przykładowe pytania, na które musieli odpowiedzieć sobie przyszli logistycy.

Już tradycyjnie wizyta zakończyła się zaproszeniem do udziału w kolejnej już edycji Ligi Młodych Logistyków.

Warsztaty logistyczne dla młodych logistyków


W ramach współpracy Katedry Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ze szkołami ponadgimnazjalnymi kształcącymi młodych logistyków, pracownik Zakładu Logistyki i Zarządzania Projektami Logistycznymi - mgr Krzysztof Zowada w dniu 9 i 14 stycznia odwiedził Zespół Szkół Ekonomiczno Usługowych w Zabrzu oraz Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych.

Podczas wizyty nasz pracownik przeprowadził autorskie warsztaty dotyczące projektowania systemu logistycznego. Uczniowie klas logistycznych wcielili się w rolę przedsiębiorcy, który zmaga się z logistycznymi aspektami prowadzonej przez siebie działalności.
Spotkania zakończyły się zaproszeniem do udziału w kolejnej już edycji Ligi Młodych Logistyków, której organizatorem jest Naukowe Koło Logistyki "Dialog" działające przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej. 

NKL Dialog w Technikum Ekonomicznym ZSE w Chorzowie

 

21 listopada ośmioro członków Naukowego Koła Logistyki DIALOG, działającego przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej, uczestniczyło w Dniu Logistyka organizowanym w Technikum Ekonomicznym ZSE im. O. Langego w Chorzowie. Przez kilka godzin prowadzili zajęcia dla czterech klas o profilu logistycznym, promując także Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.


W ramach wizyty w szkole poprowadzono trzy tury warsztatów „Szczupła transformacja produkcji” dla klas II-IV oraz prelekcję „Działalność przedsiębiorstw z perspektywy logistyka” dla klasy I. Zajęcia studentów spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli.


Prelekcję „Działalność przedsiębiorstw z perspektywy logistyka” przygotowały Klaudia Kulińska i Aleksandra Bieleń. Skupiły się na logistycznych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstw w zakresie zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.


Autorski warsztat symulacyjny „Szczupła transformacja produkcji” został przygotowany przez zespół w składzie: Jakub Knauer, Adam Jędrzejczyk, Izabela Preś, Damian Popek, Karolina Spojda, Magdalena Szwagrzyk. W praktyczny, obrazowy sposób konfrontuje zasady tradycyjnej produkcji masowej oraz szczupłej produkcji metodą przepływu jednej sztuki (one piece flow lean manufacturing).


Uczestnicy warsztatu wcielają się w role pracowników fabryki krzeseł. W pierwszym etapie skupieni zostają w wydziałach produkcyjnych przetwarzających w partiach: Wydziałach Szkicowania, Wycinania, Formowania, Malowania i Zszywania. Fabryka zatrudnia także pracowników Wydziału Planowania Produkcji oraz Działu Transportu Wewnętrznego. Symulacja pomaga zidentyfikować szereg problemów i źródeł marnotrawstwa tkwiących w zasadach tradycyjnej produkcji masowej.


W drugim etapie przeprowadzona zostaje transformacja fabryki w myśl zasad szczupłej produkcji. Rezygnuje się z wydziałów produkcyjnych oraz produkcji w partiach - zamiast tego uczestnicy organizują się w gniazda produkcyjne, przetwarzające wg zasady przepływu jednej sztuki. Symulacja obrazuje szereg zalet rozwiązania: poprawę jakości, elastyczność produkcji, wyższą produktywność, uproszczenie transportu wewnętrznego, uwolnienie powierzchni fabrycznej, poprawę morale, zmniejszenie kosztów zapasów oraz brak nadprodukcji.


Zapraszamy na strony NKL Dialog: www.facebook.com/NKLDialog, www.nkl.ue.katowice.pl

 

Dzień Logistyka – PZS nr 6 w Brzeszczach


W ramach współpracy Katedry Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ze szkołami ponadgimnazjalnymi kształcącymi w zawodach: technik logistyk i technik spedytor, pracownik Zakładu Logistyki i Zarządzania Projektami Logistycznymi - mgr Krzysztof Zowada w dniu 10 października br. wziął udział w Dniu Logistyka zorganizowanym przez Powiatowy Zespół Szkół  nr 6 w Brzeszczach.

 Podczas spotkania nasz pracownik przybliżył uczniom specyfikę organizacji największych imprez sportowych – Euro 2012, Rajdu Dakar oraz Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Prezentacja z jednej strony była źródłem dyskusji na temat roli i znaczenia logistyki w organizacji imprez sportowych, z drugiej pokazała uczniom technikum logistycznego inne obszary, w których można wykorzystać wiedzę z zakresu logistyki.

 Na zakończenie mgr K. Zowada zaprosił uczniów PZS nr 6 w Brzeszczach do udziału w kolejnej już edycji Ligi Młodych Logistyków.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca