Aktualności

Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek 23.09.2022 wziął udział w konferencji poświęconej zmianom (w tym na rynku pracy) wywołanym w Polsce wojną w Ukrainie. Pomoc i wsparcie dla obywateli Ukrainy uznajemy za nasz moralny obowiązek. [Więcej]
Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek wziął 6 września 2022r. udział w XXXI Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, wygłaszając referat na temat "Subjective risks assessment in safety of erderly... [Więcej]
Profesor dr hab. inż. JacekSzołtysek wraz ze współautorem - Jakubem Stęchły napisał rozdział: Związki sztucznej inteligencji edukacji - szanse i zagrożenia dla stron procesu edukacji w kontekście miejskim.  Praca dostępna w linku: https://kwalifika... [Więcej]
W dniu 08 czerwca 2022 odbyła się konferencja, współorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne na temat: „Zielony Śląsk – Śląsk w transformacji. Sukcesy i wyzwania”. Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek był panelistą w tej konferencji. [Więcej]
Miło nam poinformować, że do zasobów monografii pracowników katedry trafiła publikacja pt. Gospodarka współdzielenia - kontekst miejski. Autorami publikacji są: prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, dr hab. Dominik Krężołek, prof. UE oraz dr Rafał... [Więcej]
Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek wziął udział w debacie na temat smart city i społeczeństwa 5.0, odbywającej się w ramach XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Ponadto Profesor wziął udział w spotkaniach z kadrą samorządową i... [Więcej]
Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek (zdalnie w związku z równoległym uczestnictwem w Europejskim Kongresie Gospodarczym) oraz dr Sebastian Twaróg uczestniczyli w konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu... [Więcej]
Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek w okresie 25.03-01.04.2022 przebywał w British University of Egypt (BUE), gdzie przeprowadził wykłady dla studentów, uczestniczył w seminarium naukowym oraz przeprowadził rozmowy na temat możliwych obszarów... [Więcej]
Prof dr hab. inż. Jacek Szołtysek wygłosił wystąpienie na temat "Miasta inteligentne - dylematy funkcjonowania i rozwoju" oraz był panelistą w sesji poświęconej problematyce miast inteligentnych. W konferencji Smart City XII Computerworld "Państwo... [Więcej]
Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek uczestniczył w II Międzynarodowej konferencji naukowej "Wyzwania logistyki we współczesnym świecie" i wygłosił w sesji plenarnej referat pt.: "Identyfikacja wyzwań logistyki we współczesnym świecie". Konferencja... [Więcej]