Aktualności

Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek wziął udział w debacie na temat smart city i społeczeństwa 5.0, odbywającej się w ramach XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Ponadto Profesor wziął udział w spotkaniach z kadrą samorządową i... [Więcej]
Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek (zdalnie w związku z równoległym uczestnictwem w Europejskim Kongresie Gospodarczym) oraz dr Sebastian Twaróg uczestniczyli w konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu... [Więcej]
Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek w okresie 25.03-01.04.2022 przebywał w British University of Egypt (BUE), gdzie przeprowadził wykłady dla studentów, uczestniczył w seminarium naukowym oraz przeprowadził rozmowy na temat możliwych obszarów... [Więcej]
Prof dr hab. inż. Jacek Szołtysek wygłosił wystąpienie na temat "Miasta inteligentne - dylematy funkcjonowania i rozwoju" oraz był panelistą w sesji poświęconej problematyce miast inteligentnych. W konferencji Smart City XII Computerworld "Państwo... [Więcej]
Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek uczestniczył w II Międzynarodowej konferencji naukowej "Wyzwania logistyki we współczesnym świecie" i wygłosił w sesji plenarnej referat pt.: "Identyfikacja wyzwań logistyki we współczesnym świecie". Konferencja... [Więcej]
Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek i dr Sebastian Twaróg wygłosili w dniu 12.01.2022 r. w sesji plenarnej referat "Dylematy wokół smart city". W konferencji "Szkoła Logistyki 2022" uczestniczyli ponadto: dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE i dr Rafał... [Więcej]
W dniu 17.12. prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek wziął udział w konferencji "Od badania do działania. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w wynikach projektu Gospostrateg-NewUrbPact i pracach nad Strategią Rozwoju GZM" W ramach konferencji zostały... [Więcej]
Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek w dniu 16.12.2021 został wyróżniony przez Panią Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. inż. Celinę Olszak za szczególne zaangażowanie w prace na rzecz wzmacniania relacji Uczelni z... [Więcej]
Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek i dr Rafał Otręba byli uczestnikami Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021 - Internet Governance Forum Poland, które odbywało się w dniach: 07-10.12.2021 w Katowicach. IGF (Internet Governance Forum) to międzynarodowe... [Więcej]
W dniach 24.-25.11.2021 prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek wziął udział w międzynarodowej konferencji „Railway and technologies, RTT-2021” i zaprezentował rozważania na temat „Nowa Normalność i przyszłość transportu”. [Więcej]